Bystra Sidzina
Bystra Sidzina
0
Urząd gminy informuje mieszkańców Sidziny, że w bieżącym roku decyzje ustalające wymiar podatków lokalnych osobom fizycznym zostaną doręczone dopiero w II kwartale 2019 roku, a nie jak zawsze w lutym i w marcu.
Bystra Sidzina
6
Z dniem 1 marca br. pełnienie obowiązków Dyrektora Skansenu – Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie w pełnym wymiarze zostało powierzone  Jadwidze Czarny. Natomiast obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina objęła Teresa Turowska.
Bystra Sidzina
0
22 lutego w gminie Bystra-Sidzina zostały przeprowadzone gminne eliminacje Ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
Bystra Sidzina
0

Zakończył się projekt realizowany za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, dzięki któremu wykonano prace związane z wytłumieniem sali orkiestry OSP Bystra Podhalańska oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Bystra Sidzina
0
W czwartek, 7 lutego, odbyły się kolejne zawody narciarskie o Puchar Wójta Gminy Bystra-Sidzina.
Bystra Sidzina
1
10 lutego 2019 r. na terenie Gminy Bystra-Sidzina przeprowadzone zostały wybory Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich.
Bystra Sidzina
0
10 lutego 2019 r. w Bystrej Podhalańskiej i Sidzinie mieszkańcy wybierać będą Sołtysów i członków Rad Sołeckich.
Bystra Sidzina
5
Gmina Bystra-Sidzina pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki środki na realizację programu nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.
Bystra Sidzina
0
24 stycznia 1945 r. miejscowość Sidzina została spacyfikowana przez niemieckiego najeźdźce. Podczas pacyfikacji wsi spalono 30 domów oraz aresztowano około 50 mieszkańców.
Bystra Sidzina
0
Do użytku oddana została świetlica wiejska w Sidzinie, która mieści się w budynku parafialnym obok plebanii.