Dodano dnia 01.08.2020, 07:12
Dni Otwarte na rozbudowanej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych
W piatek odbyły się Dni Otwarte na rozbudowanej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych „Wrzosy” w Jordanowie. Podczas uroczystego otwarcia, które odbyło się w godzinach przedpołudniowych, obecny był  m.in. Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec.
Wojewoda podkreślając działania i ogrom inwestycji realizowanych w Jordanowie, zauważył dyskomfort związany z permanentnym stanem placu budowy jaki nam od dłuższego czasu towarzyszy. Trafnie podsumował tą sytuację słowami „Musi być gorzej, żeby potem było lepiej”. Burmistrz Miasta Jordanowa podziękował wszystkim zaangażowanym w realizacje projektu – wykonawcom, pracownikom oraz obecnej podczas otwarcia swojej poprzedniczce Burmistrz Iwonie Bilskiej.

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych „Wrzosy” powstała w ramach projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” realizowanego z dofinansowania środków Unii Europejskiej w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – Subregionalny Program Rozwoju, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

źródło: UM Jordanów
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image