Dodano dnia 08.10.2019, 07:58
Jakie roboty budowlane jeszcze przed zimą zostaną wykonane na jordanowskich plantach?

Informacja dotycząca zadania pn. Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.

Urząd Miasta Jordanowa informuje, iż zgodnie z ustaleniami zawartymi z przedstawicielem zespołu projektowego odpowiedzialnego za realizację dokumentacji projektowej związanej z renowacją plant jordanowskich wykonanie dokumentacji technicznej dla segmentów, które obecnie są w realizacji nastąpi do dnia 15.10.2019 r. We wskazanej dokumentacji dokonano licznych zmian co do pierwotnego projektu, które były związane z ustaleniami Komitetu Rewitalizacyjnego i oczekiwaniami mieszkańców m. in. zmieniono formę fontanny, zmieniono rodzaj nawierzchni na alejkach parkowych, ustalono na nowo przebieg instalacji zasilających elektrycznych i wodnych tak aby nie kolidowały z istniejącym drzewostanem. Warto nadmienić, że zmiana projektu rozpoczęła się od przygotowania nowej mapy do celów projektowych, gdyż mapy na których realizowany był pierwotnie projekt nie odzwierciedlały stanu istniejącego.

W związku z powyższym planowane są przed okresem zimowym, jeżeli pogoda pozwoli roboty budowlane polegające na wykonaniu lub dokończeniu instalacji energetycznej i wodnej oraz ułożeniu kostki granitowej łupanej i ciętej na głównych alejkach plant lub jeżeli wystąpią niekorzystne warunki pogodowe w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą zostaną ustalone doraźne rozwiązania w tym zakresie, które umożliwią swobodna komunikację na plantach w okresie zimowym. Dalsze roboty planowane są w I kwartale 2020 roku. Dodatkowo warto nadmienić, iż termin realizacji zadania został wydłużony do dnia 10.09.2020 r. co zostało zatwierdzone przez Instytucje Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego umożliwiając tym samym dokończenie całości zadania i otrzymanie przyznanego dofinansowania.

Jednocześnie jordanowski Urząd Miasta informuje, iż do końca października br. planowany jest odbiór etapu I prac na budynku przy ul. Rynek 2. Zakres odbioru obejmuje elewacje budynku i pokrycie dachowe, po którego pozytywnym przebiegu możliwe będzie rozebranie rusztowań.

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image