Dodano dnia 11.01.2017, 12:09
Jordanów: już jest woda z nowych studni

Od dawna w Jordanowie co jakiś czas temperatura jest gorąca, nie za sprawą słońca, ale wody. Do tej pory woda doprowadzana do mieszkań i domów na terenie miasta pochodziła z ujęcia na rzece Skawa. Jej jakość co jakiś czas kwestionowały odpowiednie służby, a mieszkańcy problem mogli zobaczyć gołym okiem. Teraz ma się jednak to zmienić. Wszystko za sprawą zakończonej inwestycji budowy trzech studni głębinowych, z których woda już trafia do miejskich kranów.

Zostały wykonane 3 odwierty (2 w okolicy ujęcia wody, 1 na Hajdówce w pobliżu zbiornika), które pozwalają na uniezależnienie się Jordanowa od rzeki Skawy. Do domów i mieszkań na terenie miasta płynie już woda z tych nowych studni. Jej jakość znacznie się poprawiła, co mieszkańcy bardzo szybko mogli zauważyć. Jednak nie wszyscy od razu - w kranach niektórych mieszkańców może to nie być jeszcze odczuwalne z powodu starych, skorodowanych rur na wielu odcinkach, które obniżają jakość wody.

-Pierwszy etap dążenia do poprawy jakości wody w Jordanowie mamy za sobą. W najbliższych latach (przy okazji budowy kanalizacji) planowana jest wymiana wielu odcinków skorodowanych rur i budowa nowych magistrali. Na bieżąco, przy okazji usuwania awarii, wymieniane są odcinki rur i przyłączy. Susza roku 2015 pokazała również, że każde źródło wody jest dla miasta bezcenne. Aby oszczędzić wodę do celów spożywczych, konieczne było ograniczenie podlewania trawników i innych czynności związanych z poborem wody. Mając to na uwadze, przeprowadziłam inspekcję studni na Rynku w celu zapewnienia w takiej sytuacji wody do celów gospodarczych (woda w obrębie Rynku nie nadaje się do celów spożywczych). Okazało się, że z 5 badanych studni jedna (za Ratuszem) posiada dużą wydajność – poinformowała nas Iwona Bilska, burmistrz Jordanowa. Wyczyszczona dodatkowo studnia na rynku obudowana na wzór dawnych zadaszeń (według projektu konserwatora zabytków). Rynek zyskał więc nowy element architektoniczny nawiązujący do tradycji, a mieszkańcy bez większego wysiłku będą mogli korzystać z wody.

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej dla poszukiwania wody i wykonania 3 studni głębinowych, opracowanie dokumentacji niezbędnej do przywrócenia do użytkowania studni kopanej, w tym inspekcję studni w obrębie Rynku.

Koszty kwalifikowane brutto wyniosły 317 000,40 PLN w tym 158 500,20 PLN to dotacja i 100 018,42 PLN pożyczka. Pozostałe koszty (tzw. koszty niekwalifikowane, np. podatek VAT) zostały pokryte z budżetu miasta. Dotacja i łączona z nią pożyczka zostały pozyskane w ramach Programu Przeciwdziałania Skutkom Suszy Hydrologicznej na obszarze, na którym wystąpiła susza hydrologiczna potwierdzona przez Wojewodę Małopolskiego. Po suszy roku 2015 i groźbie braku wody Jordanów zgłosił problem i miasto otrzymało stosowny dokument od Wojewody. Dofinansowanie dotyczy dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto i pożyczki na pozostałą część kosztów kwalifikowanych zadania netto (podatek od towarów i usług VAT traktowany jest jako wkład własny).

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image