Dodano dnia 18.08.2017, 11:58
Jordanów: Mieszkańcy zadecydują na co wydać pieniądze

Pracownicy merytoryczni referatów Urzędu Miasta zakończyli etap weryfikacji propozycji projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Cztery pomysły na zagospodarowanie funduszy otrzymały opinię pozytywną, a jeden pozytywną warunkową. Wszystko teraz w rękach mieszkańców, którzy zadecydują, który projekt zostanie sfinansowany. Na co mieszkańcy Jordanowa chcą przeznaczyć pieniądze?

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zadecydować, na jakie projekty zostanie przeznaczona określona pula środków z budżetu gminy w kolejnym roku. Co ważne, to mieszkańcy zgłaszają projekty i mieszkańcy wybierają ich zdaniem najlepsze.

W minionym roku Rada Miasta wprowadziła zmiany w procedurze wybierania projektu w ramach budżetu obywatelskiego. Miało to usprawnić proces zgłaszania zadań - termin składania wniosków trwa teraz miesiąc (roku wcześnie było to jedynie 2 tygodnie), okres oceny i możliwości uzupełniania wniosków został wydłużony. Ponadto doprecyzowane zostały zapisy dotyczące możliwości wnoszenia odwołań od oceny zgłoszonych zadań.

10 sierpnia zakończył się drugi etap procesu, czyli pracownicy merytoryczni referatów Urzędu Miasta zakończyli etap weryfikacji projektów. Złożone projekty zadań przeszły weryfikację formalną i merytoryczną pracowników Urzędu we współpracy z Zespołem Koordynującym.

W tym roku swoje głosy do 25 września do godz. 23:59 można będzie oddać na:
-Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie
-Wykonanie trybuny stacjonarnej oraz zakup wyposażenia sportowego dla klubu Jordan
-Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec „Krętą ścieżką poprzez las”
-Rynek Jordanowski w kolorach tęczy
-Siłownia terenowa

W budżecie obywatelskim na rok 2017 zwyciężył pomysł, aby wybudować ścieżkę rowerowo – spacerową od ul. Generała Maczka (przystanek Chrobacze) do ul. Malejowej. Jednak w związku z tym, iż projekt nie wykorzystywał wszystkich możliwych środków finansowych, zaistniała możliwość przynajmniej częściowej realizacji drugiego projektu, a mianowicie remont Sali widowiskowo - szkoleniowej w Domu Strażaka OSP w Jordanowie.
W 2015, kiedy odbywało się pierwsze tego typu głosowanie, mieszkańcy miasta zadecydowali, aby sfinansować projekt „Rozwój Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie”.


SnS
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image