Dodano dnia 11.03.2021, 08:35
Jordanów: Uszczelnienie procesu gospodarowania odpadami komunalnymi
Do dnia 31.03.2021 r. w Urzędzie Miasta Jordanowa zostanie wprowadzony system, który ma za zadanie uszczelnić proces gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta.
Elektroniczny system dokona analizy złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

Analiza nastąpi na podstawie danych, które znajdują się w zasobie tutejszego Urzędu, co pozwoli  zweryfikować osoby przebywające na terenie Miasta, które nie zostały zgłoszone w deklaracjach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

-Nie zgłoszenie przez właściciela nieruchomości osób, które nie zostały ujęte w deklaracjach, spowoduje zastosowanie egzekucji zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U.z 2020 r poz.1427 późn.zm.) - informuje Urząd Miasta Jordanowa.
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image