Dodano dnia 27.05.2021, 09:17
Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2020

26.05.2021 roku Burmistrza Miasta Jordanowa wydał zarządzenie w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Miasta Jordanowa za rok 2020 Radzie Miasta Jordanowa.

Na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378),

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miasta Jordanowa Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2020.

§ 2.

Raport podlega opublikowaniu na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Raport do pobrania (PDF, 2.1MB)

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image