Dodano dnia 09.10.2021, 09:05
Uwaga! Zmiana wyników głosowania na Budżet Obywatelski dla Miasta Jordanowa
W związku ze znaczną ilością głosów  uznanych przez Zespół Koordynujący Budżet Obywatelski dla Miasta Jordanowa na rok 2022 jako nieważne, Burmistrz Miasta pan Andrzej Malczewski zwrócił się o opinię prawną co do oceny ważności tych głosów.
Zgodnie z otrzymaną opinią prawną dot. oceny ważności głosów oddanych w głosowaniu na Budżet Obywatelski Miasta Jordanowa na rok 2022 stwierdza się – „ w instrukcji wypełniania karty nie wskazano w jaki sposób (odręcznie czy cyfrowo bądź techniką zwielokrotniania) postawić X w kolumnie wybór, mowa jest jedynie o „postawieniu znaku. Nie ma jednoznacznych podstaw do stwierdzenia nieważności głosu w przypadku postawienia znaku X w polu wybór w formie innej niż własnoręczna, o ile spełnione są wszystkie przesłanki ważności głosu określone w § 15 pkt. 2 Regulaminu oraz instrukcji zawartej na karcie”.

Biorąc pod uwagę powyższe Zespół Koordynujący uznaje 290 głosów oddanych na zadanie „Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las" za ważne.
Tym samym zwycięskim projektem jest projekt  Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las".

- Za zaistniałą sytuację przepraszamy autorów projektów i osoby głosujące. Aby wyeliminować ewentualne wątpliwości przy ocenie ważności głosów w latach kolejnych planuje się dokonać stosownych zmian w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego  tak aby zasady przeprowadzania głosowania zapewniały równość, jednoznaczność i bezpośredniość głosowania - czytamy w komunikacie wydanym przez Urząd Miasta Jordanowa.
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image