Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 27.02.2024, 10:49
Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Wysoka.
W minioną sobotę (24.02.), w Wysokiej, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej.

W zebraniu wzięli udział druhowie - strażacy i zaproszeni goście, a wśród nich m.in. wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, przewodniczący Rady Gminy Jordanów Daniel Mirek, przedstawiciel PSP w Suchej Beskidzkiej bryg. Łukasz Białończyk, zastępca Komendanta Gminnego ZOSP RP dh Krzysztof Stopa, dyrektor GOKSiP Jordanów Gabriela Korbel oraz sołtys wsi Kazimiera Działek.

Uczestnicy zebrania wysłuchali sprawozdań z działalności OSP Wysoka, które przedstawili kolejno: prezes OSP Wysoka dh Tadeusz Tomczyk, skarbnik OSP Wysoka dh Paulina Grobecka, naczelnik OSP Wysoka dh Kazimierz Trzop, a także przewodniczący komisji rewizyjnej dh Sławomir Hanusiak. Z kolei z planami na rok bieżący zapoznali zebranych prezes i skarbnik. Podsumowaniem działalności zarządu OSP Wysoka było jednogłośne udzielenie absolutorium.

Walne zebranie było okazją do złożenia podziękowań dla wszystkich druhów i druhen z OSP Wysoka.

Słowa podziękowań wraz z symboliczną statuetką, przekazał na ręce prezesa dh Tadeusza Tomczyka, wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, dziękując strażakom za ofiarną służbę i zaangażowanie w działalność społeczno - kulturalną.

Słowa wdzięczności i uznania dla członków OSP Wysoka przekazali także: przewodniczący Rady Gminy Daniel Mirek, bryg. Łukasz Białończyk, dyrektor GOKSiP Jordanów Gabriela Korbel i sołtys wsi Kazimiera Działek. Z kolei druhowie - strażacy złożyli podziękowania wójtowi i radzie gminy za dotychczasowe wspieranie jednostki z Wysokiej.

Bardzo miłym akcentem tegorocznego zebrania było wręczenie odznak. I tak, odznaki za wysługę lat otrzymali: dh Jan Gwiazdoń (45 lat), dh Andrzej Latawiec (45 lat), dh Paweł Gwiazdoń (20 lat), dh Kazimierz Trzop (10 lat), dh Paweł Trzop (10 lat).

Odznakę honorową „Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Suskiego” otrzymali: dh Julian Szarek, dh Edward Skawski oraz „Złoty Medal” - dh Józef Jaromin. Odznaki otrzymali także członkowie MDP: „Złoty Medal” - dh Szymon Jaromin i „Srebrny Medal” - dh Gabriela Trzop.

Odznaczenia wręczali: wójt gminy Jordanów, a zarazem prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Artur Kudzia wraz z członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, a zarazem zastępcą Komendanta Gminnego ZOSP RP dh Krzysztofem Stopą i bryg. Łukaszem Białończykiem.


Źródło: UG Jordanów


Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image