Dodano dnia 05.10.2018, 11:22
Czy w Makowie Podhalańskim zostanie postawiony pomnik - Ławka Niepodległości?

10 września 2018 roku Burmistrz Makowa Podhalańskiego złożył wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach prowadzonego Konkursu ofert pt. „ŁAWKA NIEPODLEGŁOŚCI DLA SAMORZĄDÓW”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert jednostek samorządu terytorialnego doty-czących budowy ławek pomnikowych upamiętniających 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kwota dotacji to 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, lecz nie więcej niż 30 000 złotych z terminem wykonania do 31.12.2018 rok.

 

„Ławka Niepodległości” jest pomnikiem o ustandaryzowanym wyglądzie, a swoim wyglądem będzie stanowić ozdobę lokalnego krajobrazu i miejsca chętnie odwiedzanego przez miesz-kańców i turystów. Projekt złożonego przez Burmistrza wniosku zakłada umiejscowienie „Ławki Niepodległości” przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podha-lańskim, w bliskiej odległości od tablicy upamiętniającej pobyt w tym miejscu Marszałka Jó-zefa Piłsudskiego (w grudniu 1914 roku, przed bitwą pod Marcinkowicami).

Ławka Niepodległości” wyposażona będzie w siedzisko multimedialne z wbudowanymi głośnikami, z których będzie słuchać nagrania, składającego się z dwóch części. Pierwsza z nich to fragment Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego – Marsz I Brygady oraz frag-ment depeszy Józefa Piłsudskiego notyfikującej powstanie Niepodległego Państwa Pol-skiego z 16 listopada 1918 roku. W części lokalnej, dotyczącej naszego regionu, zaplano-wano odczytanie wspomnień makowskiego legionisty z 1914 roku, a w tle odtworzenie me-lodii utworu „Rozkwitały pąki białych róż”, którego twórcą – prawdopodobnie z Kazimierzem Wroczyńskim – jest syn makowskiego aptekarza Jana Leopolda Lankaua, wybitny nauko-wiec Jan Emil Lankau, który w 1914 roku wstąpił do Legionów Piłsudskiego.

Istotną częścią korpusu ławki będzie element przedstawiający logo, czyli napis „niepodległa”, w oryginale pisanym ręką Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Decyzja o przyznaniu dotacji ma zapaść w połowie tego miesiąca.

źródło: UM Maków Podhalański

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image