Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 08.07.2015, 13:01
Gmina Maków Podhalański uzyskała ponad 2,5 mln dofinansowania na termomodernizację

Wniosek o dofinansowanie Burmistrza Makowa Podhalańskiego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Maków Podhalański” znalazł się na 29 miejscu listy rankingowej dla Rezultatu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach” i uzyskał wsparcie finansowe w wysokości do 2 540 325,00 złotych, co stanowi 70,30% kwoty brutto z całości zadania.

 

Komitet do spraw Wyboru Projektów dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, zatwierdził rozszerzoną listę rankingową projektów złożonych w otwartym naborze uzupełniającym.

Planowany całkowity koszt zadania na podstawie złożonego wniosku oraz wykonanych audytów wynieść ma 3 613 692,00 złotych brutto.
Po dostarczeniu niezbędnych zaświadczeń oraz kopii uchwał do Operatora Programu tj. Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala podpisze umowę.

Budynki które zostały objęte programem termomodernizacji:
1. Zespół Szkół w Białce
2. Szkoła Podstawowa w Żarnówce
3. Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim
4. Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
Zakres prac obejmuje:
1. Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów
2. Wymiana okien i drzwi wejściowych
3. Montaż kolektorów słonecznych
4. Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., c.w.u.
5. Wymiana wbudowanego oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.
6. Wymiana i modernizacja pieców c.o.


 Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawa zamówień publicznych po wykonaniu szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, w procedurze przetargowej zostanie wyłoniony Wykonawca robót.
O postępach realizacji zadania będziemy informować na bieżąco.


Źródło: UM Maków Podhalański

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image