Dodano dnia 09.07.2020, 08:17
Mieszkańcy Makowa Podhalańskiego mogą wypowiedzieć się na temat ważnych kwestii rozwoju miasta

Gmina Maków Podhalański otrzyma wsparcie finansowe i eksperckie w ramach projektu „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”.

Gmina Maków Podhalański aplikowała o udział w projekcie „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, realizowanym przez Fundację Sendzimira  i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich z terenu całej Polski, które chcą przeprowadzić konsultacje społeczne nad rozwiązaniami przyjętymi w dokumentach planistycznych Gminy. Złożony wniosek został pozytywnie rozpatrzony, a Gmina Maków Podhalański otrzyma grant w wysokości 20 000 zł, wsparcie doradcze ekspertów z zakresu urbanistyki i partycypacji w całym okresie trwania konsultacji oraz szkolenia dla pracowników urzędu zajmujących się planowaniem przestrzennym i konsultacjami społecznymi. Łącznie wartość otrzymanego wsparcia dla Gminy Maków Podhalański wyniesie około 65 tysięcy złotych. 

Obecnie Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim jest na etapie opiniowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Maków Podhalański. Celem przedmiotowego dokumentu jest wyznaczenie kierunków zagospodarowania terenu miasta Maków Podhalański w aspektach takich jak: ochrona środowiska przyrodniczego, rozwój komunikacji, wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej czy przemysłowej oraz  terenów rolniczych i zieleni. 

W ramach projektu została przygotowana ankieta. Wypełniając ankietę, mieszkańcy Makowa Podhalańskiego mogą wypowiedzieć się na temat ważnych kwestii rozwoju miasta i przedstawić swoje pomysły służące poprawie jakości życia w swoim sąsiedztwie.


Link do ankiety:
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image