Dodano dnia 07.08.2019, 07:51
Podsumowanie projektów matematyczno – przyrodniczych
W czerwcu 2019 roku szkoły podstawowe w Makowie Podhalańskim, Białce, Grzechyni i Juszczynie zakończyły dwuletni udział w projektach matematyczno – przyrodniczych i informatycznych. Dla starszych uczniów pn. „NN – nowoczesna nauka”, a dla młodszych pn. „DN- Doświadczamy nauki”.

W projekcie „NN- nowoczesna nauka” wzięło udział 370 uczniów klas II i III gimnazjów oraz VII i VIII obecnych szkół podstawowych. 365 uczniów nabyło kompetencje kluczowe.

Uczniowie w ciągu roku szkolnego2017/2018 i 2018/2019 na zajęciach z matematyki, z nauk przyrodniczych, informatyki i programowania odbyli w sumie 5190 godzin zajęć. Na zajęciach korzystano z innowacyjnych metod pracy wykorzystując zakupione pomoce dydaktyczne, pracownie przedmiotowe, sprzęt komputerowy i tablice interaktywne.

Prócz zajęć prowadzonych w szkole zaoferowano uczniom nieodpłatne wyjazdy edukacyjne. Uczniowie uczestniczyli w 39 wyjazdach do Planetarium, Ogrodu Doświadczeń, Ogrodu Botanicznego, Naukowego Koła Robotyki i Sztucznej Inteligencji UJ i Akademii Programowania. Każdy wyjazd to pogłębianie i rozwój zainteresowań. Dodatkowo wyjazdy sprzyjały efektywniejszemu procesowi uczenia.

Podobne zajęcia skierowane zostały do młodszych uczniów. Uczestnikami projektu "Doświadczamy nauki" byli już uczniowie z klas pierwszych. W sumie wzięło w nim udział 973 uczniów z klas I – VI, aż 952 nabyło kompetencje kluczowe.

Tu również kładziono nacisk na wyjazdy edukacyjne. W przeciągu dwóch lat odbyły się 83 wyjazdy:

- do Muzeum Inżynierii Miejskiej do Krakowa - 12 wyjazdów -504 uczniów

- na warsztaty rozwijające wyobraźnię przestrzenną do Instytutu FizykiUJ do Krakowa – 12 wyjazdów -498 uczniów

- do Gospodarstwa Agroturystyczno – Edukacyjnego „Izdebnik – Kopytkowo” – 18 wyjazdów - 486 uczniów

- do ZOO do Krakowa – 18 wyjazdów - 467 uczniów

- na warsztaty programowania do Krakowa – 18 wyjazdów - 486 uczniów

- 5 wyjazdów w ramach zadania 1 – „Nauczanie przyrody w języku angielskim w Szkole Podstawowej w Białce”- 10 uczniów

Innowacyjny sposób prowadzonych zajęć z przyrody, matematyki, informatyki, fizyki, geografii, chemii i biologii jest bardzo lubiany przez uczniów. Na zajęciach chętnie korzystano z tablic interaktywnych, laptopów, pomocy dydaktycznych oraz zmagano się z zadaniami zamieszczonymi na platformach edukacyjnych. W szkołach na stałe zadomowiły się metody projektu, eksperymentu, doświadczenia.

Widać pozytywne efekty prowadzonych projektów. Wiele klas poprawiło swoje wyniki egzaminów zewnętrznych, wzbogacono bazę edukacyjną i zaplecze TIK.

źródło: UM Maków Podhalański

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image