Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 20.09.2023, 20:10
Z tego rozdania najwięcej z powiatu suskiego "zgarnie" Maków Podhalański.
W Małopolsce jest blisko 90 gmin, w których zidentyfikowano grunty po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Tu szczególnie potrzebna jest pomoc. Taką szansę dał Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i jego specjalne nabory skierowane do samorządów, w których funkcjonowały PGR-y. Dedykowane dla nich edycje to szansa na rozwój i stymulację rozwoju gospodarczego, a dla mieszkańców podnoszenie jakości życia. Dzięki edycji szóstej do Małopolski trafi prawie 209 mln zł na 87 inwestycji! Niemal 62 mln zł z tej puli to środki dla jednostek z powiatów: chrzanowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dziś w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył przedstawicielom tych jednostek samorządowych czeki potwierdzające dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycji szóstej. Obecni byli także małopolscy parlamentarzyści.

Szeroki wachlarz planów

Prawie 62 mln zł – to środki, jakie zostały przyznane samorządom z powiatów chrzanowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego. Dzięki temu dofinansowaniu zrealizowanych zostanie 25 inwestycji. Inwestycji, o których wcześniej mieszkańcy mogli tylko marzyć. To jednak nie tylko środki na zadania drogowe, jak przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej w Oświęcimiu dla potrzeb budowy przystanku autobusowego. To także dofinansowanie zadań mających wymiar proekologiczny, jak np. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pcimiu czy budowa zbiornika na wodę w Gierałtowicach. Przyznane środki pozwolą również na realizację projektów rekreacyjnych (budowa wodnego placu zabaw i tężni solankowej w Dobczycach), edukacyjnych (budowa nowego przedszkola i żłobka w Bachowicach) czy dotyczących OSP (budowa remizy OSP w Raciechowicach). Ten szeroki katalog zadań to dowód na to, jak wiele marzeń mieszkańców czekało na spełnienie. To także przykład, jak ambitne i piękne są aspiracje także tych mniejszych samorządów. Bo marzenia są wszędzie takie same – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Niemal 62 mln zł

Do samorządów, którym wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył dzisiaj symboliczne czeki potwierdzające przyznanie dofinansowania, wpłynie łącznie 61 616 177,66 zł. Dofinansowanie obejmuje kwoty od 200 tys. zł do 5 mln zł, w tym:

• do powiatu chrzanowskiego:

powiat chrzanowski – na przebudowę części DP 1022K w dwóch odcinkach na obszarze gminy Alwernia – 4 058 789,05 zł;

gmina Alwernia – na przebudowę i modernizację dróg w gminie Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną – 2 450 000,00 zł;

• do powiatu myślenickiego:

powiat myślenicki – na poprawę warunków edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat – 3 999 380,00 zł;

gmina Dobczyce – na budowę wodnego placu zabaw i tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną – 2 500 000,00 zł;

gmina Raciechowice – na budowę budynku remizy OSP Raciechowice wraz ze świetlicą gminną – 2 495 000,00 zł;

Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa – na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych gmin Lubień, Pcim i Tokarni – etap I część 2 – 4 000 000,00 zł;


•    do powiatu oświęcimskiego:

powiat oświęcimski – na modernizację dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały PGR-y – 3 920 000,00 zł;

gmina Brzeszcze – na remont i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy – 2 000 000,00 zł;

gmina Osiek – na kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek – 2 156 000,00 zł;

gmina Oświęcim – na modernizację dróg w miejscowości Broszkowice – 1 959 510,00 zł;

miasto Oświęcim – na przebudowę odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego – 1 469 619,88 zł;

gmina Polanka Wielka – na modernizację infrastruktury użyteczności publicznej w Polance Wielkiej – 2 500 000,00 zł;

gmina Zator – na budowę parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze – 1 858 080,00 zł;

• do powiatu suskiego:

gmina Maków Podhalański:

na budowę infrastruktury wodociągowej na terenie gminy – 1 470 000,00 zł;

na budowę i modernizację dróg na terenie gminy – 980 000,00 zł; do powiatu wadowickiego:

powiat wadowicki:

na przebudowę dróg powiatowych poprzez budowę chodników dla pieszych w miejscowościach Frydrychowice, Gierałtowice i Wieprz – 1 519 000,00 zł;

na remont mostu na kanale rzeki Wisły w ciągu drogi powiatowej nr 1775K Brzeźnica – Liszki w km 0+250 w miejscowości Brzeźnica – 2 543 798,73 zł;

gmina Andrychów – Przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie – Etap I – 2 000 000,00 zł;

gmina Brzeźnica:

na poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy poprzez modernizację dróg gminnych – 2 500 000,00 zł;

na budowę Otwartej Strefy Rekreacji w miejscowości Łączany – 300 000,00 zł;

gmina Kalwaria Zebrzydowska – na modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy – 5 000 000,00 zł;

gmina Spytkowice – na budowę nowego przedszkola i żłobka w Bachowicach – 2 500 000,00 zł;

gmina Tomice – na modernizację dróg na terenie gminy – 2 438 000,00 zł;

gmina Wadowice – na wymianę opraw oświetleniowych na oświetlenie LED na terenie Gminy z wykorzystaniem systemu zarządzania oświetleniem – 2 499 000,00 zł;

gmina Wieprz – na budowę zbiornika na wodę wraz z systemem uzdatniania wody w miejscowości Gierałtowice – 2 500 000,00 zł.

Siła Polskiego Ładu

Do samorządów, które odebrały dzisiaj czeki, popłynęły we wszystkich dotychczasowych edycjach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych środki w wysokości niemal 980 mln zł.

W poprzednim naborze „PGR” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych samorządy z powiatów chrzanowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego i wadowickiego otrzymały dofinansowanie na poziomie niemal 32 mln zł. Prawie 5 mln zł przyznanych zostało gminie Brzeszcze na przebudowę i rozbudowę ul. Borowej w Brzeszczach. 2 mln zł otrzymał także powiat wadowicki, które to środki miały pokryć koszty rozbiórki budynków dawnego Szpitala Powiatowego w Wadowicach. Niemal 2 mln zł trafiło do gminy Wieprz na energooszczędne, nowoczesne oświetlenie uliczne na terenie gminy – przypomina wojewoda Kmita.

Gmina Polanka Wielka ze wsparciem z Polskiego Ładu

Gmina Polanka Wielka, w której odbyło się dzisiejsze przekazanie czeków, aktywnie korzysta z rządowych środków. We wszystkich dotychczasowych edycjach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina otrzymała dofinansowanie na poziomie prawie 18,2 mln zł.

Środki zostały przeznaczone na realizację takich projektów jak:

modernizacja sieci wodociągowej w gminie,

budowa boiska sportowego wraz z rozbudową zaplecza sportowego,

modernizacja odbiorników energetycznych,

rozbudowa kanalizacji sanitarnej.

W ubiegłorocznej edycji III PGR gmina Polanka Wielka otrzymała niemal 2 mln zł na I etap rewitalizacji budynku będącego siedzibą byłego Kółka Rolniczego. Inwestycja zakłada remont obiektu z przeznaczeniem na cele wewnętrzne gminy (m.in. miejsce spotkań dla seniorów) oraz częściowo pod wynajem. Prace potrwają tam do kwietnia 2025 r.

Tchnąć życie w zapomniane powiaty i gminy

W naszych działaniach kierujemy się ideą zrównoważonego rozwoju. Dbamy o to, aby każdy zakątek w Polsce był doinwestowany. Dlatego właśnie powstał Rządowy Program Inwestycji Strategicznych, który zmienia życie mieszkańców na lepsze. Lokalne społeczności otrzymują fundusze na remont dróg, nowe przedszkola czy boiska sportowe, budowę wodociągów. Nowe miejsca pracy tworzą lepsze perspektywy – to jest ten model życia, który staramy się na powrót tchnąć – chcemy życie tchnąć w te zapomniane powiaty, zapomniane gminy – mówi premier Mateusz Morawiecki.


– Samorządy w ramach szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych otrzymają blisko 4,5 mld zł na 2035 inwestycji. Dzięki naszym programom dla ziem popegeerowskich wpłynie na te ziemie kilka miliardów złotych, które stworzą perspektywy rozwojowe dla regionu. Dla nas nie ma Polski A i B – chcemy, aby Polska była jedna. Niech te programy, które do tej pory zrealizowaliśmy, świadczą o tym, że poprawa jakości życia Polaków to nasz cel. Życzę samorządowcom, żeby jak najlepiej spożytkowali te i każde kolejne środki, które pojawią się w naszych gminach, dzięki naprawie finansów publicznych – podkreśla szef rządu.

Wcześniejsze wsparcie dla samorządów popegeerowskich

Także edycja trzecia Rządowego Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych skierowana była do samorządów, w których funkcjonowały PGR-y. Do Małopolski trafiły wówczas środki w wysokości ponad 214,3 mln zł na 90 inwestycji.


Ponad 5 mld zł i kolejne szanse

Dotychczas Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków dały Małopolsce ponad 5 mld zł. Teraz otrzymujemy pulę prawie 209 mln zł, dzięki którym szansę realizacji zyskują kolejne inwestycji bliskie ludziom. A przypomnijmy, że czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie edycji siódmej na rozwój stref przemysłowych i edycji ósmej. Ponadto do 18 września trwał nabór w ramach edycji dziewiątej „Rozświetlamy Polskę”, w której o bezzwrotne dofinansowanie mogły się ubiegać gminy oraz związki międzygminne na realizację zadań z obszaru modernizacji infrastruktury oświetleniowej – podsumowuje wojewoda Łukasz Kmita.

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Więcej informacji z regionu znajdziesz tutaj:
malopolskainfo24.pl

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image