Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 05.02.2020, 07:21
By w pełni wykorzystać potencjał...

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Podhalańskim od kwietnia 2019 realizowane są projekty celem których jest maksymalne usprawnianie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Wzrost umiejętności syntetycznego ujmowania zdobytych wiadomości, budowanie dojrzałości procesów emocjonalnych- jednym słowem pełne wykorzystanie potencjału każdego dziecka, w przyszłości samodzielnego dorosłego.

Staraniem dyrektora placówki G. Borzestowskiej nawiązano kontakt z Fundacją Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku.
Fundacja jest organizacją, która od 2010 roku wspiera osoby wielorako niepełnosprawne organizując adekwatne wsparcie, rehabilitację. Jednym z kierunków takiego wsparcia i pomocy jest organizacja projektów m.in. „Jestem aktywny i kreatywny” oraz „Im wcześniej tym lepiej -wielospecjalistyczne wspomaganie szansą optymalnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego”.
Projekty realizowane są w ośmiu województwach w kraju. Jednostką współfinansującą całe przedsięwzięcie jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Podhalańskim realizowane są zajęcia z zakresu Integracji Sensorycznej, zajęcia logopedyczne, zajęcia kształtujące kompetencje społeczne, eeg biofeedback, zajęcia z zakresu terapii taktylnej, zajęcia rozwijające ruchowo oraz trening w nawiązywaniu relacji społecznych w wykorzystaniem muzyki, zajęcia z zakresu komunikacji alternatywnej, terapii ręki, muzykoterapii, zajęcia teatralne , zajęcia kształtujące aktywność i kreatywność oraz trening nordic walking.

W ciągu 10 miesięcy uczniowie placówki będący beneficjentami projektów skorzystają z 3270 godzin zajęć terapeutycznych. Zajęcia ukierunkowane są na budowaniu ciekawości poznawczej i rozwijanie kreatywności, wzrost kompetencji społecznych orz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach codziennych, wdrażanie do konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia odbywają się w budynkach należących do Ośrodka wynajmowanych na czas zajęć przez Fundację Rozwoju Sportu i Rehabilitacji.

Na zakup pomocy niezbędnych przy realizacji zajęć uzyskano dodatkowe środki w wysokości 7850 zł. Pracujący w Projekcie terapeuci jako wkład własny włożyli 387 godzin zajęć odpracowanych w formie wolontariatu.

Realizacja Projektów możliwa jest dzięki zaangażowaniu i kreatywności pozyskanych do współpracy terapeutów posiadających właściwe kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć, ich kreatywności. Dzięki dobrej współpracy z rodzicami uczniów oraz zmotywowanej postawie samych uczniów.

-Realizacja projektów powoli zmierza do końca. Współpraca z Fundacją Rozwoju Sportu i Rehabilitacji układa się wzorowo, co daje szanse na przystąpienie placówki do podobnych przedsięwzięć w przyszłości, w kierunku którym poczynione zostały już przygotowania - mówi dyrektora placówki Grażyna Borzestowska.


Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image