Dodano dnia 06.05.2022, 10:09
Dofinansowanie dla jednostek OSP na zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznania
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’.

W tegorocznym naborze wpłynęło 229 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 6.099.524,16 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 12.820.810,89 zł. Z tego 18 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Pozostałe wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej.

 

Z uwagi na znaczne przekroczenie alokacji środków przeznaczonych na Program w 2022 roku i jednoczesne uruchomienie „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych” Zarząd postanowił dofinansować tylko zadania spełniające wymogi formalno-merytoryczne i związane z:

  • - zakupem i wyposażeniem jednostek OSP w samochody specjalne lekkie rozpoznania/rozpoznawczo-ratowniczy (z oznaczeniem SLRr) lub pojazdy/ciągniki typu QUAD, pojazdy ATV;
  • - modernizacją (naprawą) samochodów pożarniczych (w tym zakup części zamiennych) pozwalającą na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie posiadanej floty.


Pozostały zakres, tj. zakup i wyposażenie jednostek OSP w sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, może zostać dofinansowany w ramach ww. ogólnopolskiego programu. Więcej informacji na temat Programu TUTAJ>>. 


W związku z powyższym, przyznano dofinansowanie dla 41 wniosków obniżając dotację do łącznej kwoty 2.700.000,00 zł, czyli pełnej puli środków przeznaczonej na Program w 2022 roku (zwiększonej z 1.000.000,00 zł). Niniejsze wnioski uzyskały rekomendację Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie.

Jednostki OSP z powiatu suskiego, które otrzymały dotację:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Białce na zakup lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczoratowniczego 4x4.  Koszt 180 000,00 zł, dofinansowanie 64 390,66 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Skawicy Centrum na zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznania /rozpoznawczo-ratowniczy z oznaczeniem SLRr koszt 190 000,00 zł -dofinansowanie 56 341,82 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Beskidzkiej - Miasto na zakup pojazdu terenowego typu quad wraz z przyczepą transportową, koszt 70 000,00 zł, dofinansowanie  28 170,91 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej na zakup pojazdu terenowego typu Quad z możliwością montażu gąsienic śniegowych koszt 120 000,00 zł, dofinansowanie  48 292,99 zł.
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image