Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 16.03.2023, 12:10
Dofinansowanie do szkoleń dla osób pracujących
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”, umożliwiający osobom posiadającym zatrudnienie podniesienie posiadanych już kwalifikacji zawodowych lub uzyskanie nowych. niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

 • - Musisz  mieć ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować,

 • - Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),

 • - Osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 roku życia mogąuczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia,
 • - Z dniem 12.09.2022 zniesiony został warunek posiadania maksymalnie średniego wykształcenia.


W rekrutacji mogą wziąć udział tylko te osoby, które dotąd nie były uczestnikami „Kierunku Kariera”. Nie ma możliwości skorzystania z usług projektu po raz drugi.


Kim jest osoba pracująca? 
Jeżeli:

 • jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
 • jesteś rolnikiem (opłacasz składkę KRUS),


To jesteś osobą pracującą.


Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

 • W ramach projektu Kierunek Kariera możesz otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, B+E (UWAGA!! W tym pakiecie środki się już wyczerpują).
 • W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa możesz otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z  85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne.


Co trzeba zrobić?

 1. 1. Umówić się z doradcą zawodowym przez https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”.
 2. 2. Na spotkaniu z doradcą porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju.
 3. 3. Zamówić bony –na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Jak-zrealizowac-bony
 4. 4. Podpisać umowę/umowy na zakup bonów oraz Zapłacić za bony oraz zapisać się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
 5. 5. Gdzie można otrzymać dodatkowe informacje?W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - telefonicznie pod numerem telefonu 12 619 84 55, mailowo pod adresem kariera@wup-krakow.pl
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image