Dodano dnia 15.03.2019, 09:25
Jaka była frekwencja na basenie w 2018 roku?

Ile osób odwiedziło suski basen w 2018 roku? Jakie były koszty utrzymania basenu? Ile wyniósł przychód ze sprzedaży biletów?  Te i inne dane zostały przedstawione w podsumowaniu działalności Krytej pływalni za 2018 rok.

Na V sesji Rady Powiatu Suskiego dyrektor Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej Olgierd Kierski, przedstawił radnym sprawozdanie z działalności Krytej Pływalni za 2018 rok.

Jak wynika z poniższej tabelki frekwencja na basenie w całym 2018 roku wyniosła 146.991 osób.

Frekwencja na basenie ogółem w latach 2006 ÷ 2018



Frekwencja na basenie w poszczególnych miesiącach 2017 i 2018r.



Największa liczba osób korzystających z basenu w 2018 roku była 18 lipca – ogółem liczba klientów w tym dniu na basenie wyniosła 829 osób.


Wzorem z lat ubiegłych Gminy dofinansowywały pobyt na basenie swoim mieszkańcom w ramach  różnego rodzaju programów. I tak na konto Krytej Pływalni poszczególne Gminy wpłaciły. Gmina Sucha Beskidzka w 2018 roku przeznaczyła na rzecz pływalni łącznie kwotę 212.199,99 zł brutto w tym: 171.539,00 zł programy pływania, 31.306,00 zł umorzony podatek od nieruchomości, 9.354,99 zł umorzone 10% kosztów za zużycie wody i odprowadzenie ścieków. Maków Podhalański 34.860,09 zł, Zawoja 6.220,80 zł, Bystra-Sidzina 10.368.00 zł, Stryszawa 47.754,50 zł, Budzów 35.390,20 zł, Zembrzyce 17.792,00 zł, Starostwo (program zajęć na basenie dla szkół średnich) 29.774,72 zł.

Oprócz grup szkolnych z terenu powiatu suskiego, na basen w Suchej Beskidzkiej w 2018 roku przyjeżdżały również grupy szkolne z gmin: Gilowice, Ślemień, Koszarawa, Jeleśnia, Łękawica, Mucharz (program Umiem pływać – 10.684,80 zł), Kalwaria Zebrzydowska.

W 2018 roku na basenie zorganizowano 6 różnego rodzaju zawodów i imprez w których sumie wzięło udział 1.282 uczestników.



Informacje finansowe

Zestawienie ogólne przychodów i kosztów w kwotach netto przedstawia się następująco:

1. Przychód ze sprzedaży biletów 1.221.509,06 zł.

2. Przychód z najmu 73.034,18 zł.

3. Otrzymana dotacja 450.000,00 zł.

4. Pozostałe przychody finansowe 9.796,03 zł.

--------------------------------------------------------------

Razem 1.754.339,27 zł.

5. Bezpośrednie koszty działalności 1.818.230,83 zł.

6. Deklaracja VAT-rozliczenie za 2017r. 19.518,90 zł.

7. Amortyzacja śr. trwałych własnych 521,52 zł.

--------------------------------------------------------------

Razem 1.838.271,25 zł.

Z powyższego wynika:

1. Porównując przychody z kosztami z uwzględnieniem

środków obrotowych:

- przychód + 1.754.339,27 zł.

- stan środków obrotowych na 1 stycznia 2018r. - 181.478.12 zł.

- koszty bezpośrednie - 1.818.230,83 zł.

- deklaracja VAT-rozliczenie za 2017r. - 19.518,90 zł.

--------------------------------------------------------------

- stan środków obrotowych na 31 grudnia 2018r. - 264.888,58 zł.

2. porównując przychody i koszty w 2018r.:

- przychód ogółem + 1.754.339,27 zł.

- koszty ogółem - 1.838.271,25 zł.

----------------------------------------------------------------------

Wynik finansowy za 2018r. strata - 83.931,98 zł.

3. Aktualnie na każdego klienta przypada następujący przychód:

(przychód razem bez dotacji) 1.304.339,27 zł : 146.991 osób + VAT = 9,58 zł brutto

4. Aby bilansowały się koszty i przychody, na każdego klienta winien przypadać następujący przychód:

(przy założeniu, że taka sama liczba klientów odwiedzi  basen): 1.818.230,83 zł : 146.991 osób + VAT = 13,36 zł brutto

Informacja o remontach i modernizacji

Od 2017 roku w obiekcie pływalni prowadzone są roboty remontowo-modernizacyjne, z uwagi na zużycie wynikające z długiego użytkowania, a przede wszystkim dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i komfortu wszystkich kąpiących się oraz spełnienia wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, nałożonych przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
Roboty, które już zostały wykonane to:

- renowacja wszystkich 5-ciu filtrów poprzez:

- usunięcie wewnętrznej warstwy żywicy,

- usunięcie wszystkich nieszczelności i laminowanie warstwy żywicy z włóknem szklanym na całej powierzchni wewnętrznej filtrów,

- oczyszczenie zewnętrznej warstwy filtrów i pokrycie nową warstwą żywicy

- wymianę dotychczasowego złoża piaskowego na wielowarstwowe złoże zeolitowe z warstwą węgla aktywnego

- wprowadzono nowy, mocno rozbudowany system koagulacji znakomicie poprawiający system filtracji wody basenowej

- wprowadzono skoordynowany system falowników odpowiadających za pracę pomp co spowodowało równy i szybki przepływ wody w instalacjach, a co za tym idzie znacznie szybszą wymianę wody w nieckach

- poprzez zamontowanie średniociśnieniowych lamp UV do dezynfekcji wody w każdym obiegu wody (po jednym: w obiegu basenu sportowego, basenu rekreacyjnego razem z brodzikiem i zjeżdżalnią oraz w jacuzzi) uzyskano bardzo dobre uzupełnienie metody chlorowania. Spowodowało to obniżenie ilości dodawanego podchlorynu sodu, redukcję chloramin, utrzymanie stężenia chloru wolnego na zadanym poziomie

- zastosowano zautomatyzowany system kontrolno-pomiarowy

- przebudowano system solarnego dogrzewania wody basenowej i wody w natryskach dla bardziej skutecznego odzysku ciepła

- doszczelniono dach nad halą basenową,

- zmodernizowano system elektronicznej obsługi klientów,

- zmodernizowano szafki ubraniowe (zawiasy oraz system blokowania i otwierania szafek)

- przebudowano przebieralnie (wymiana elementów z płyt paździerzowych na system HPL),

- przeprowadzono roboty renowacyjne zjeżdżalni (wymiana elementu mocowania rynny zjeżdżalni, renowacja ślizgu rynny i hamowni),

- wymienione liny torowe w basenie sportowym (liny torowe z wysokim poziomem tłumienia fal, naciągnięte na linkę stalową)

Koszt wykonanych robót wyniósł 696.180,69 złotych, z czego Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej dofinansowało wykonanie w/w prac w wysokości 213.000,00 złotych

Do wykonania pozostały roboty związane z rozbudową systemu wentylacji w obszarze zjeżdżalni na hali basenowej oraz w holu wejściowym, szatni i części kasowej.

Na roboty te zaplanowana jest w budżecie Powiatu Suskiego kwota 240.000,00 złotych, a dofinansowanie za roboty wykonane w 2018 i 2019 roku ma wynieść 150.000,00 złotych

W sumie koszt robót wyniesie około 936.180,00 złotych brutto, a dofinansowanie 363.000,00 zł.

 

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image