Dodano dnia 08.03.2023, 12:51
Kobieca twarz Małopolskiej Policji
Mogły wybrać inną drogę zawodowego rozwoju, jednak, jak same twierdzą, służba w Policji daje satysfakcję z dobrze wykonanego zadania a przede wszystkim z niesienia pomocy innym. W garnizonie małopolskim zatrudnionych jest aktualnie 2558 kobiet. 1325 pełni służbę jako policjantki (18 % policjantów to kobiety), a na stanowiskach cywilnych pracuje 1233 kobiet (ponad 60 % stanowisk). Ich rzetelna praca, profesjonalizm, ogromne zaangażowanie oraz umiejętności przekładają się na sprawne funkcjonowanie jednostek Policji.
Choć policjant to zawód w dalszym ciągu zdominowany przez mężczyzn, w szeregach Małopolskiej  Policji nie brakuje kobiet, które z dumą noszą policyjny mundur. Są także pracownice cywilne, dzięki którym możliwe jest sprawne funkcjonowanie jednostek.. Łącznie w naszym garnizonie służy i pracuje 2558 pań. Zainteresowanie pań służbą z roku na rok jest coraz większe, co ma odzwierciedlenie w ilości zatrudnionych policjantek. Jedne od zawsze marzyły, by zostać policjantkami, inne dokonały wyboru nieco później.

Policjantki pełnią służbę patrolowo-interwencyjną, są przewodnikami psów,  są dzielnicowymi, dbają o bezpieczeństwo ruchu drogowego, prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze,  pracują jako psycholożki, dyżurne. Kobiety doskonale sprawdzają się w działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży - są policyjnymi profilaktykami, zajmują  się tematyką przestępczości nieletnich,  kobietami pokrzywdzonymi przestępstwem. W  Policji pracuje także cała rzesza kobiet-pracownic Policji, które na co dzień wspomagają służbę policjantów. Pracują w głównie w pionie logistycznym, dbają o finanse, zaopatrzenie, kwestie kadrowe czy obsługę interesantów.

Kiedy potrzeba, są wymagające i stanowcze, odważne i silne, by w innych sytuacjach pokazać swoją łagodniejszą stronę. Empatia, dbałość o detale i silne poczucie odpowiedzialności, które z natury cechują kobiety, są bardzo pomocne w ich codziennej służbie i pracy. Jak same mówią w Policji, nie jest ważna tylko siła, ale także umiejętność łagodzenia obyczajów. Po służbie są strażniczkami domowego ogniska. Mają też swoje pasje, które są odskocznią od trudnej i wymagającej służby, m.in. z sukcesami reprezentują Policję na zawodach sportowych, śpiewają, podróżują.
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image