Dodano dnia 30.08.2019, 11:31
Nabór do szkół średnich – wyniki rekrutacji
W powiecie suskim trwa jeszcze rekrutacja uczniów do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. Ilu pierwszoklasistów już zostało przyjętych i jakie oddziały w poszczególnych szkołach zostały utworzone, przedstawiamy wyniki rekrutacji 2019/2020.

W tegorocznej rekrutacji do szkół prowadzonych przez powiat suski uczestniczyli uczniowie tzw. „podwójnego rocznika” czyli absolwenci gimnazjów oraz klas ośmych szkół podstawowych. Ogółem liczba zrekrutowanych na rok szkolny 2019/2020  uczniów wyniosła na dzień 28 sierpnia br. - 1 632, w tym 756 absolwentów gimnazjów oraz 876 absolwentów szkół podstawowych zarówno z terenu powiatu suskiego jak również innych regionów.

Liczba utworzonych klas w poszczególnych szkołach prowadzonych przez powiat suski kształtuje się następująco:


W Liceum Ogólnokształcącym nr I im. M. Skłodowskiej – Curie
utworzono ogółem 12 nowych oddziałów, do których przyjęto 327 uczniów. Uczniowie mieli do wyboru oddziały z rozszerzoną matematyką, fizyką, informatyką, biologią, chemią, geografią, językami obcymi oraz językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie.

W Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej na nowy rok szkolny zrekrutowało się 400 uczniów w 16 oddziałach klas I. Kierunki wybrane przez młodzież w tym Zespole Szkół to: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik reklamy, technik logistyk, technik informatyk, technik fotografii i multimediów oraz w typie branżowej szkoły I stopnia zawody kucharz i cukiernik.

W Zespole Szkół im. W. Goetla z siedzibą w Suchej Beskidzkiej oraz w Makowie Podhalańskim uruchomiono 20 oddziałów klas I, do których przyjęto 552 uczniów w następujących kierunkach: w ramach technikum - technik budownictwa, technik elektryk, technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik spedytor, technik usług fryzjerskich oraz w branżowej szkole I stopnia w zwodach kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych i wielu innych preferowanych przez uczniów – młodocianych pracowników zawodach realizowanych u pracodawców (m.in. fryzjer, stolarz, sprzedawca, murarz – tynkarz, elektryk itp.)

W Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie utworzono ogółem 6 oddziałów klas I i przyjęto 186 uczniów do Liceum Ogólnokształcącego oraz  Branżowej Szkoły I stopnia. W ramach LO uczniowie wybrali klasę medialno – językową (humanistyczną), ratownictwa medycznego oraz psychologiczno – pedagogiczną. Do oddziałów branżowej szkoły rekrutowani byli młodociani pracownicy w zawodach t.j. sprzedawca, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, blacharz samochodowy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych itp.

Do Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie zrekrutowało się ogółem 167 uczniów do 6 oddziałów klas I. Uczniowie w ramach technikum wybrali kierunki tj. technik organizacji turystyki, technik ekonomista, technik budownictwa oraz kierunek eksperymentalny – jedyny w kraju technik jeździectwa.

W części oddziałów klas I są jeszcze wolne miejsca, dlatego też starostwo powiatowe w Suchej Beskidzkiej zaprasza uczniów, którzy dotychczas nie znaleźli właściwego dla siebie kierunku czy też zawodu do skorzystania z oferty kształcenia na poziomie ponadgimazjalnym oraz ponadpodstawowym w naszym powiecie.

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image