Dodano dnia 30.07.2018, 11:01
Powiatowe Święto Policji 2018

27 lipca 2018 r. o godz. 13.00 w pięknej scenerii Sali Rycerskiej Zamku Suskiego odbyła się uroczystość Święta Policji. W tym roku obchodzimy 99-tą rocznicę powstania Polskiej Policji, nad którą patronat honorowy objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. Jest to również szczególny rok, bo rok 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczystość poprzedziła msza święta w Kaplicy Zamkowej, którą celebrowali: kapelan suskich policjantów ks. Tadeusz Różałowski i proboszcz Parafii Suskiej ks. Wiesław Popielarczyk.

W uroczystości głównej udział wzięli; mł.insp. Bogdan Litra – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz zaproszeni goście: poseł na Sejm RP – Józef Brynkus, Starosta Suski – Józef Bałos i samorządowcy z terenu powiatu suskiego, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej oraz innych instytucji współpracujących z suską Policją, a także policjanci, pracownicy Policji, emerytowani policjanci wraz z rodzinami i komendanci zaprzyjaźnionych komend powiatowych.

Przybyłych na uroczystość gości, policjantów i pracowników cywilnych powitał mł.insp. Dariusz Drobny. Zwracając się do policjantów pogratulował im awansów i sukcesów odnoszonych w codziennej służbie, przekazał również podziękowania pracownikom cywilnym za ich zaangażowanie w pracę, a także przedstawicielom samorządów za bardzo dobrą współpracę i okazane wsparcie.

Następnie odczytane zostały decyzje i postanowienia o nadaniu odznaczeń oraz rozkazy personalne.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ podinsp. Roberta Białończyka, a minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński odznaczył BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POLICJI Józefa Bałosa – Starostę Suskiego.

Pan Józef Bałos – Starosta Suski -odebrał odznaczenie podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji, które odbyło się 29-go lipca w Zakopanem. Natomiast podinsp. Robertowi Białończykowi odznaczenie zostanie wręczone podczas innej uroczystości organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

W dalszej części uroczystości awanse na wyższe stopnie policyjne odebrało 26 funkcjonariuszy Policji pracujących w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej oraz podległych komisariatach: w Jordanowie i Makowie Podhalańskim, tj.

- na stopień podinspektora Policji - Marcin Wiśniowski - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej
- na stopień komisarza Policji – Adam Kania,
- na stopień aspiranta sztabowego Policji – Tomasz Bałos, Janusz Wągiel, Tadeusz Gacek, Rafał Pacholski, Elżbieta Nowakowska, Maciej Siwiec, Dominik Kadela, Piotr Ponikiewski
- na stopień aspiranta Policji - Marcin Płonka, Paweł Miś, Marcin Pawlik, Daniel Cichy, Grzegorz Sosin
- na stopień młodszego aspiranta Policji - Paweł Bercal
- na stopień sierżanta sztabowego Policji - Mateusz Harańczyk, Dominik Czarny, Łukasz Krzeszowiak, Krzysztof Mazur
- na stopień starszego sierżanta Policji - Grzegorz Błachut, Szymon Kaźmierczak, Grzegorz Pustelnik, Michał Cygan
- na stopień sierżanta Policji - Anna Baca, Łukasz Radwan, Mateusz Sroka.

Policja to nie tylko umundurowani funkcjonariusze, ale także grono pracowników cywilnych, którzy w nieoceniony sposób wspierają nas – policjantów w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu suskiego. Profesjonalizm, wiedza i kompetencje, dzięki którym Policja może jeszcze sprawniej funkcjonować, zasługują na szczególne uznanie. W związku z tym Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej podczas uroczystości wyróżnił Anetę Kot i Józefa Panka za wzorową, rzetelną i wyjątkowo sumienną pracę wręczając listy gratulacyjne i drobne upominki. Komendant wystąpił również o wyróżnienie ich nagrodą pieniężną przez Komendanta Głównego Policji.

Dziękując - nie można było zapomnieć o emerytowanych policjantach, zwłaszcza o tych, którzy podjęli decyzję o odejściu ze służby w ostatnim czasie. Dlatego komendanci suskiej Policji wręczyli asp.sztab. w stanie spoczynku Mirosławowi Główce, asp.sztab. w stanie spoczynku Markowi Fludrowi i st.asp. w stanie spoczynku Krzysztofowi Zawiślanowi okolicznościowe pamiątki.
Mirosławowi Główce i Krzysztofowi Zawiślanowi – długoletnim członkom Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Suchej Beskidzkiej pamiątkową statuetkę wręczyli również nadkom. Grzegorz Gubała – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego oraz kom. Grzegorz Sikora - przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów.

Na wniosek Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP w Suchej Beskidzkiej, decyzją Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, za aktywne działania w interesie NSZZ Policjantów zostały przyznane odznaczenia i medale.
Medal XXV– lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów – otrzymał Konrad Grzela
Odznakę Honorową NSZZ Policjantów otrzymali: Stanisław Lichosyt – burmistrz miasta Sucha Beskidzka i Rafał Lasek – wójt gminy Stryszawa
Odznakę Złotą otrzymali: Dariusz Drobny, Tadeusz Gacek, Odznakę srebrną otrzymali:, Janusz Wągiel, Adam Kania, Grzegorz Sikora
Odznakę Brązową otrzymał Marcin Płonka.

Podczas uroczystości m.in. głos zabrał Starosta Suski Józef Bałos, który w imieniu swoim, jak również członków rady powiatu, a także w imieniu burmistrzów i wójtów podziękował na dotychczasową pracę wszystkim funkcjonariuszom Policji i życzył dalszych sukcesów.

Na koniec Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł.insp. Bogdan Litra zwracając się do policjantów złożył im serdeczne życzenia i gratulacje oraz podziękował za codzienną służbę społeczeństwu, która nie zawsze jest łatwa i wymaga wielu poświęceń.

 

Info: A.Gąsiorek-Rezler

Foto: Marcin Kencki


Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image