Dodano dnia 01.04.2021, 09:50
Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka

Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego.

Wojewoda Małopolski zawiadamia, o wydaniu 23 marca 2021 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.3.2021), dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w następujących lokalizacjach:
- od km około 16,475 do km około 16,515 przepust w km 16,495;
- od km około 20,039 do km około 20,079 przepust w km 20,059;
- od km około 21,641 do km około 21,681 przepust w km 21,661;
- od km około 23,200 do km około 23,240 przepust w km 23,220;
- od km około 23,794 do km około 23,834 przepust w km 23,814;
- od km około 24,063 do km około 24,103 przepust w km 24,083;
- od km około 24,791 do km około 24,831 przepust w km 24,811;
- od km około 28,181 do km około 28,221 przepust w km 28,201;

Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka:
- od km około 20,776 do km około 20,816 most w km 20,796; wykonywanych w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka" realizowanego w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane"; na działkach:

powiat suski:
8453/9 obr. 0003 Osielec, jedn. ewid. gm. Jordanów;
5279/1, 5280 obr. 0001 Bystra Podhalańska, jedn. ewid. Bystra Sidzina;
4247 obr. 0004 Toporzysko, jedn. ewid. gm. Jordanów;
5536/1, 5566/8 obr. 0001 Jordanów, jedn. ewid. Jordanów;

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z pełną treścią decyzji oraz aktami sprawy (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.3.2021) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39 21 418 lub drogą elektroniczną: wi@malopolska.uw.gov.pl.

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu epidemii związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (we wszystkich budynkach urzędu). Wobec powyższego w celu uzyskania dodatkowych informacji prosi się o kontakt telefoniczny.
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image