Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 04.04.2024, 15:06
Są pieniądze dla powiatu suskiego z programu „Mały Strażak”.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach Programu „Mały Strażak”.

W tegorocznym naborze wpłynęło 146 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 704.898,68 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 1.414.937,63 zł.

Początkowo alokacja w Programie wynosiła 200.000,00 zł. W związku z ponad 3-krotnym przekroczeniem puli środków, WFOŚiGW w Krakowie podjął decyzje o zwiększeniu alokacji do kwoty 400.000,00 zł.


OSP z powiatu suskiego, które uzyskały rekomendację Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie: 


Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie  pozyskała dofinasowanie do zadania "Mały Strażak sprawny poprzez udział w zawodach sportowo-pożarniczych". Kwota dofinansowania to 7 954,64 zł , koszt kwalifikowany to 20 770,00 zł


Ochotnicza Straż Pożarna w Stryszawie pozyskała dofinasowanie do zadania "Rozwój dzieci i młodzieży z Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Stryszawa". Kwota dofinasowania to 9 736,14 zł, koszt kwalifikowany to 23 550,00 zł


Ochotnicza Straż Pożarna w Łętowni  pozyskała dofinansowanie do zadania "Zakup umundurowania dla MDP działającej przy OSP Łętownia". Kwota dofinansowania 4 254,90 zł, koszt kawalifikowany to 10 270,00 zł


Ochotnicza Straż Pożarna w Makowie Podhalańskim pozyskała dofinansowanie do zadania "Doposażenie MDP OSP Maków Podhalański". Kwota dofinansowania to 2 808,98 zł, koszt kwalifikowany to 6 800,00 zł


Źródło: WFOŚiGW w Krakowie


Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image