Dodano dnia 13.03.2018, 14:52
Starosta odebrał promesę

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele samorządów zostali poinformowani o decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych.

Uczestniczący w tym spotkaniu starosta suski Józef Bałos odebrał z rąk wojewody Piotra Ćwika promesę informującą o przyznaniu środków w wysokości 120.000 zł na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania – stabilizacja osuwisk wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1677K w miejscowości Osielec”.

Środki te możliwe były do pozyskania dzięki zaopiniowanej wcześniej pozytywnie przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym Ziemi przygotowanej przez powiat dokumentacji.
Możliwe jest więc już rozpoczęcie drugiego etapu sporządzania dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę i przeprowadzenie właściwych robót stabilizacyjnych wraz z odtworzeniem drogi.
Koszty całości przedsięwzięcia szacowane są na około 6 milionów złotych.

fot. Krystian Hytroś, Biuro Wojewody

Reklama

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image