Dodano dnia 26.01.2023, 15:17
Strażacy pomogą w przygotowaniu lodowisk
Przy sprzyjającej aurze będzie można aktywnie wypocząć na bezpiecznych lodowiskach.
Mając na uwadze podniesienie poziomu bezpieczeństwa w okresie sezonu zimowego, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej organizuje akcję „Bezpieczne Lodowiska 2023” polegającą na udzieleniu pomocy w przygotowaniu lodowisk lub ślizgawek między innymi na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itd. (wcześniej odpowiednio przygotowany teren). 

Akcja ma na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte sztuczne lub naturalne akweny.

Założenia akcji:
  • - Strażacy udzielają wsparcia w utworzeniu lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska.
  • - Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band (wałów) z piasku lub śniegu - czynności te leżą w gestii składającego wniosek.
  • - Pomocy w przygotowaniu lodowiska powinna udzielić najbliższa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP lub Ochotnicza Straż Pożarna w uzgodnionym wcześniej terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
  • - Za bezpieczeństwo korzystających z lodowiska odpowiada jego organizator.
 

Kontakt w celu pomocy w utworzeniu lodowiska – mł. bryg. Łukasz Białończyk tel. 510037432 lub mł. bryg. Mariusz Leśniakiewicz tel. 600414669.

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image