Dodano dnia 19.05.2020, 11:31
Sucha Beskidzka: KOMUNIKAT WS. PORODÓW RODZINNYCH
Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dniem 19 maja br. (tj.: wtorek), od godz. 8:00 znosi ograniczenia w zakresie porodów rodzinnych w ramach Bloku Porodowego. 

– W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca, która zamieszkuje z rodzącą co najmniej przez 14 dni przed porodem (tj.: mąż/partner lub inna bliska osoba);


– Przy porodzie nie może towarzyszyć osoba, która jest objęta kwarantanną, izolacją, nadzorem sanepidu lub miała jakąkolwiek styczność z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 lub wykazuje w dniu przyjęcia do szpitala objawy infekcji;


– Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu, ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania zagrożenia koronawirusem;


– Osoba towarzysząca przy przyjęciu do szpitala podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca,
tj.: pomiar temperatury ciała oraz musi wypełnić i potwierdzić podpisem formularz ankiety epidemiologicznej;


– Podczas pobytu w szpitalu, osoba towarzysząca zachowuje bezpieczny dystans 2 m wobec innych osób. Brak respektowania wymogu skutkuje wyproszeniem osoby towarzyszącej;


– Nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej podczas cięcia cesarskiego
. Po decyzji o operacyjnym ukończeniu porodu osoba towarzysząca musi niezwłocznie opuścić Szpital.


– Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania czystej odzieży na zmianę
(domowe ubrania typu sportowego, klapki/obuwie sportowe). Przed wejściem do Bloku Porodowego prosimy o zmianę odzieży w szatni Izby Przyjęć, wraz ze zmianą obuwia.


– Osoba towarzysząca musi bezwzględnie przestrzegać poleceń personelu medycznego
. Nie może opuszczać wskazanej sali porodowej. W przypadku zabiegów medycznych, np. znieczulenie zewnątrzoponowe, poród zabiegowy, itp., osoba towarzysząca może zostać poproszona o opuszczenie sali i oczekiwanie we wskazanym miejscu. Związane jest to z koniecznością przebywania w sali porodowej odpowiedniej ze względów epidemiologicznych ilości osób. Po okresie około 2h po porodzie, po zakończeniu pierwszego kontaktu matki z dzieckiem ‘skóra do skóry’, osoba towarzysząca zobowiązana jest do opuszczenia Bloku Porodowego oraz budynku Szpitala.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, zastrzega sobie prawo do zmian decyzji w trybie natychmiastowym, zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia oraz rekomendacjami konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii a także perinatologii.


Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin
.

 

Pracujemy bezpiecznie w standardach stworzonych na czas epidemii SARS-Cov-2, bardzo prosimy o przestrzeganie procedur oraz uszanowanie naszych decyzji.


Dyrekcja i personel

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image