Dodano dnia 10.02.2018, 10:19
Terminarz kwalifikacji wojskowej w powiecie suskim

Podajemy szczegółowy terminarz kwalifikacji wojskowej dla poszczególnych Gmin powiatu suskiego.

W tym roku kwalifikacja wojskowa przeprowadzana będzie w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy płk. T. Semika w Suchej Beskidzkiej.


Plan pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Suskiego

czas pracy komisji: godz. 8.00-12.00
kwalifikacja wojskowa kobiet: 19.02.2018r.
dzień rezerwowy: 16.03.2018r


Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 1999 roku;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994 -1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 1997–1998, które:
a)   zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)   zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 
4. Kobiety urodzone w latach 1994-1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
5. Osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań,  co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.


DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

  • ·-dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

  • -dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);

  • -aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;

  • -dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki

  • -dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;


Reklama
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image