Dodano dnia 18.01.2022, 08:44
Urząd Statystyczny zapowiada kolejne badania
W 2022 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną do ich realizacji stanowi ustawa o statystyce publicznej oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania realizowane są głównie metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie.


Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.


Urząd Statystyczny w Krakowie każdorazowo przekazuje szczegółowe informacje na temat realizowanych badań statystycznych, potwierdza autentyczność legitymacji lub tożsamość ankietera. Informacje takie, w przypadku badań ankietowych, można uzyskać u kierownika Wydziału Badań Ankietowych, pani Joanny Klimont – tel.12 656-30-32 lub 695-256-281, e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl lub sprawdzić poprzez aplikację na stronie https://sa.stat.gov.pl/formularz/.

 

BADANIA ANKIETOWE REALIZOWANE PRZEZ
URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE W 2022 ROKU

Nazwa badania

Symbol badania

Termin realizacji badania

Imię i nazwisko koordynatora

Kontakt

Badanie budżetów gospodarstw domowych

BBGD

01.01 – 31.12.2022

Danuta Włodarczyk

D.Wlodarczyk@stat.gov.pl

Ankieta zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych

E-GD

01-25.01.2022

Kondycja gospodarstw domowych

KGD

01.01 – 31.12.2022

Wydatki poniesione na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska

OS-GD

01.01-31.03.2022

Badanie przemocy uwarunkowanej płcią

GBV

01.08-30.11.2022

Badanie aktywności ekonomicznej ludności

BAEL

01.01 – 31.12.2022

Iwona Filipowska

I.Filipowska@stat.gov.pl  

Praca niezarobkowa

PNZ

I kwartał 2022

Umiejętności zawodowe

ZD-U

01.01 – 31.12.2022

Praca świadczona poprzez platformy internetowe

ZD-P

01.01 – 31.12.2022

Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego

R-ZW-S

1-28.06.2022

Danuta Pietruszka

D.Pietruszka@stat.gov.pl

1-23.12.2022

Badania pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej

R-ZW-B

1-23.12.2022

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

AK-R

14-31.01.2022

15-29.07.2022

Europejskie badanie warunków życia ludności

EU-SILC

20.04-31.05.2022

Barbara

Jakóbczak-Wójcik

B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w Podróżach

PKZ

01 - 20.01.2022

01 - 20.04.2022

01 - 20.07.2022

01  - 20.10.2022

Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej 

PDP, BRG, BRGp

01.01 - 31.12.2022

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych

SSI-10

01.04-31.05.2022

Notowanie cen detalicznych

C02

05.01 - 31.12.2022

Kinga Gębka

K.Gebka@stat.gov.pl

Notowanie cen targowiskowych

R-CT

05.01 - 31.12.2022

 

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image