Dodano dnia 11.10.2018, 08:26
Uwaga: Zmiana organizacji ruchu na Zakopiance

Od czwartku od godziny 11.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu na Zakopiance. Od strony Krakowa, na Zbójeckiej Górze ruch pojazdów przełożony zostanie na lewą jezdnie nowej S7 i kierowcy pojadą tą drogą do Chabówki, włączając się przed wiaduktem w istniejącą dwujezdniową DK47. Jadący od strony Zakopanego pojadą istniejącą DK47 do Rabki Zdroju i w miejscu starego skrzyżowania z DK7 skręcą na nowe rondo węzła Zabornia, którym pojadą na nową S7.

Poniżej na zdjęciach lotniczych narysowane są kierunki jazdy. Kolorem czerwonym Kraków-Nowy Targ, kolorem zielonym od strony Nowego Targu i Zakopanego w kierunku Krakowa.

Ruch na Chyżne odbywa się przez węzeł Zabornia.

 

Ruch odbywał się będzie po jednej lewej jezdni nowej S7 w dwóch kierunkach. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała 1 miesiąc do 1,5 miesiąca. Po wybudowaniu łącznic na węźle Zabornia dokonana zostanie korekta ruchu. Odcinek Zakopianki od Zbójeckiej Góry do Rabki Zdroju zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu.

 

Zmiany są niezbędne dla prowadzenia dalszych prac przy budowie S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój, m.in. najazdów na obiekty inżynierskie, dróg serwisowych, łącznic. Ruch dwustronny po jednej jezdni będzie się odbywał do końca budowy.

 

Zaawansowanie poszczególnych prac na budowie S7 Skomielna Biała-Rabka Zdrój:

 

W ramach robót mostowych prowadzono następujące roboty przygotowawcze: przygotowanie podłoża pod konstrukcję wież podporowych, montaż rusztowań i podestów roboczych przy ustrojach nośnych, czyszczenie wyjazdów z placu budowy na użytkowane drogi publiczne oraz poprawa stanu dróg technologicznych na terenie budowy.

Podpory i konstrukcje oporowe wykonane zostały w 99,98%. Ustroje nośne w 93,87 %. Prace wykończeniowe w 18 %.

 

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu kontynuowano wykopy w gruntach skalistych i nieskalistych w ciągu trasy głównej S7 w Skomielnej Białej i Rabce Zdroju a także na DK7 odc.4, profilowano i zagęszczano podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni a także wykonywano warstwę mrozoochronną w ciągu trasy głównej S7 w Skomielnej Białej. W Skomielnej Białej a także Rabce Zdroju na odcinkach I, K trasy głównej S7 wykonywano podbudowę z kruszywa naturalnego a także podbudowę z kruszywa łamanego. W ciągu trasy głównej S7 w Rabce Zdroju i Skawie wbudowywano geowłókninę, geosiatkę i folię ochronną. Na DK7 odc. 4 wykonywano nawierzchnię z betonu asfaltowego, krawężnik granitowy w ciągu trasy głównej S7 w Skawie (odcinek L), na DK7 odc. 4, DK28; montowano łapacze i spoinowano rowy, na DK7 i w ciągu trasy głównej S7; montowano słupy w Skomielnej Białej; montowano obrzeża na DK28; wykonywano dreny podłużne na DK7 i DK28  a także umacniano rowy na DK47.

Wykopy wykonane zostały w 96,92%, a nasypy w 52,24%. Warstwa wiążąca nawierzchni położona została na 19,21% odcinka, a ścieralna na 5,48%.

 

W ramach robót branżowych prace prowadzone były przy S7,  przy wszystkich obiektach inżynierskich i węźle Zabornia. Zamontowano studzienki ściekowe o średnicy 500mm z betonu, z wpustem oraz osadnikiem w dnie do głębokości 3.0 m oraz studzienki kanalizacyjne i kanalizacyjne kaskadowe z elementów prefabrykowanych wraz z włazem kanałowym i fabrycznie montowanymi przejściami szczelnymi do głębokości 3.0 m, 4.0 m oraz 6.0 m. Wykonano również monitoring kanału kamerą TV. Ułożono kable elektroenergetyczne w izolacji poliwinylowej o masie do 2, 3 kg/m w rowach kablowych. Przeciągano rurociągi prowadzone w rurach ochronnych stalowych. Wykonywano wylot kanału z kratą wraz z umocnieniami odbiornika poniżej i powyżej wylotu.  Montowano i stawiano słupy oświetleniowe na węźle Zabornia.

foto: GDDKiA


Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image