Dodano dnia 29.09.2023, 09:19
Dawna organistówka w Stryszawie zostanie wyremontowana.
Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W wyniku naboru do II edycji Rządowego Programu Ochrony Zabytków pozyskaliśmy fundusze na remont budynku dawnej organistówki w Stryszawie. Obiekt ten znajduje się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Stryszawa i od 2022 roku jest własnością Gminy. Dla przywrócenia oraz utrzymania estetycznego wyglądu oraz funkcji użytkowych zabytkowego budynku konieczne jest przeprowadzenie prac rewaloryzacyjnych. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. wymianę okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wymianę drzwi wejściowych, remont schodów wejściowych, remont ganku, remont przewodów kominowych, a także zmianę pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą więźby. Termin zakończenia przedsięwzięcia przewidywany jest na 26 września 2025 roku.


Wartość zadania: 360 000,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 352 800,00 zł

Przypominamy, że w wyniku naboru do II edycji Rządowego Programu Ochrony Zabytków pozyskaliśmy fundusze na:

 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabytkowego budynku Leśniczówki w Stryszawie
  wartość zadania: 130 000,00 zł
  dofinansowanie: 127 400,00 zł


 • remont pokryć dachowych gontowych zabytkowego Kościoła w Lachowicach wraz z remontem ogrodzenia wokół kościoła
  wartość zadania: 520 000,00 zł
  dofinansowanie: 509 600,00 zł

 • wymianę okien w Kościele parafialnym p.w. św. Anny w Stryszawie
  wartość zadania: 570 000,00 zł
  dofinansowanie: 558 600,00 zł
Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu wsparcie samorządów w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, co równocześnie pozwoli na poprawę ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem. Dofinansowanie przyznawane jest na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. Budynek objęty dofinansowaniem musi być wpisany do ewidencji lub rejestru zabytków, a także być własnością jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej jej podległej. Przyznane środki z Programu mogą wynieść nawet do 98% wartości inwestycji.


Za: UG Stryszawa.
Więcej informacji z Twojego regionu znajdziesz tutaj:
malopolskainfo24.pl
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image