Dodano dnia 01.05.2021, 10:40
Gmina Stryszawa: Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła
Na podstawie Uchwały nr XXI/179/21 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stryszawa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Stryszawa,  Wójt Gminy Stryszawa ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Stryszawa.

Termin składania wniosków od zainteresowanych mieszkańców:   od dnia 5 maja 2021 r.

Miejsce składania wniosków:  Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Stryszawa,  34-205 Stryszawa 17.

Wnioski można składać osobiście, lub za pośrednictwem operatora pocztowego, lub za pośrednictwem platformy elektronicznej e-PUAP.

Wnioski:  dostępne na stronie internetowej www.stryszawa.pl, w zakładce ,,Aktualności”, https://bip.malopolska.pl/ugstryszawa/Article/id,240810.html w zakładce ogłoszenia różne rok 2021 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa pokój nr 10 B.

Dodatkowe informacje:  UrządGminy Stryszawa pokój 10 B, tel. 33 876 77 25


Przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z  Regulaminu określającym zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stryszawa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Stryszawa – przyjętym Uchwałą Nr XXI/179/21 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 kwietnia 2021 r., który określa, m.in.:

- podmioty uprawnione do składania wniosków;

- wysokość dofinansowania inwestycji;

- tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji;

- tryb postępowania w sprawie rozliczenia dotacji;

- zobowiązania wynikające z przyznania i wypłacenia dotacji;

WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU GMINY STRYSZAWA.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne, będące właścicielem, współwłaścicielem lub posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości objętej wnioskiem, posiadające zameldowanie stałe na terenie Gminy Stryszawa,

Wnioskodawca wraz z wnioskiem przedkłada dokumenty poświadczające prawo do nieruchomości.


Typ nowych źródeł ciepła

 Przyznaje się dofinansowanie do :

  • -kotła c.o. na biomasę
  • -kotła c.o olejowego
  • -kotła c.o gazowego
  • -kotła c.o. zasilanego prądem elektrycznym
  • -pompa ciepła do c.o.


Kotły opalane biomasą powinny spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/ EC
Oznacza to, że nie jest wystarczające spełnienie przez kocioł wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, ale konieczne jest potwierdzenie spełnienia wymagań ekoprojektu.


Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt/palenisko nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu.

ZAŁĄCZNIKI:

- REGULAMIN - pobierz

- OGŁOSZENIE O NABORZE - pobierz

- WYMAGANE DOKUMENTY (WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI) - do pobrania poniżej


ZAŁĄCZNIKI

Zarządzenie Wójta Gminy Stryszawa w sprawie określenia wzoru wniosków i innych niezbędnych dokumentów, ktore obowiazywać będą podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji30.04.2021 | 2.19 MB
Pobierz
Zarządzenie Wójta Gminy Stryszawa w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła30.04.2021 | 994.02 KB
Pobierz
Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środkow budżetu Gminy Stryszawa na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła - Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stryszawa Nr 0050.26.2021 z dnia 30.04.202130.04.2021 | 193.30 KB
Pobierz
Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środkow budżetu Gminy Stryszawa na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła - Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stryszawa Nr 0050.26.2021 z dnia 30.04.2021.docx30.04.2021 | 23.18 KB
Pobierz
Oświadczenie współwłaściciela - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stryszawa Nr 0050.26.2021 z dnia 30.04.2021 r.30.04.2021 | 170.40 KB
Pobierz
Wniosek o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji związanej ze zmiana systemu ogrzewania - Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stryszawa Nr 0050.26.2021 z dnia 30.04.202130.04.2021 | 158.58 KB
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image