Stryszawa
Stryszawa
0
Wzrasta liczba zarażonych koronawirusem w powiecie suskim.
Stryszawa
0
Lasy Państwowe dofinansowują samorządy w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg lokalnych, które mają związek z prowadzoną gospodarką leśną. Działania Nadleśnictwa Sucha Beskidzka polegają na współudziale w kosztach budowy, przebudowy lub remontów dróg, które z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej stanowią istotne szlaki komunikacyjne dla zabezpieczenia przeciwpożarowego przylegających do nich kompleksów leśnych bądź innych celów sprawnego zarządzania terenami leśnymi.
Stryszawa
0
W związku z decyzją Rządu RP o wkraczaniu w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, 6 maja mogą zostać otwarte żłobki i przedszkola. Rządzący ostateczną decyzję o tym pozostawiają organowi prowadzącemu.
Stryszawa
1
Wójt Gminy Stryszawa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych w Gminie Stryszawa w związku z realizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszawa 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku”.
Stryszawa
0
20 lutego 2020 r. w Gminie Stryszawa odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom”. W organizacji konkursu Gminę Stryszawa wsparła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.
Stryszawa
0
14.02.2020 r. w Szkole Podstawowej w Kukowie odbyła się XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Do etapu gminnego konkursu zakwalifikowały się trzy drużyny ze szkół z terenu Gminy Stryszawa: drużyna ze Szkoły Podstawowej w Lachowicach, w Krzeszowie oraz w Kukowie.
Stryszawa
0
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu, który był obchodzony 11 lutego 2020 r. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, przeprowadzili spotkania z uczniami Szkół Podstawowych w Lachowicach.
Stryszawa
0
Uwaga mieszkańcy Stryszawy. W piątek mogą wystapić przerwy w dostawie wody.
Stryszawa
1

Gmina Stryszawa niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania do zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 440858K Lachowice Mączne – Kurów” w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych przystąpiła do wyboru wykonawcy zadania. Po podpisaniu umowy z wykonawcą robót firma rozpoczęła prace remontowe.

Stryszawa
0
Wójt Gminy Stryszawa zaprasza i zachęca wszystkich mieszkańców gminy do korzystania z suskiej Krytej Pływalni.