Stryszawa
Stryszawa
2

Po kilkudniowych opadach deszczu uaktywniło się osuwisko przy stryszawskim cmentarzu.

Stryszawa
0
16 maja 2019 r. podczas Sesji Rady Gminy Stryszawa Wójt Gminy Rafał Lasek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Krystyną Wajdzik złożyli podziękowania dla Sołtysów, którzy zakończyli swoją pracę na tym stanowisku.
Stryszawa
0
Inwestycja dotycząca prac konseratorskich stacji Drogi Krzyżowej autorstwa Antoniego Krząstkiewicza z 1846 r. w Kościele pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła zostanie przeprowadzona dzięki dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego, przekazanej w ramach konkursu „Ochrona Zabytków Małopolski”.
Stryszawa
0
W Gmina Stryszawa zakończono remont poddasza i dachu budynku dawnej Leśniczówki.
Stryszawa
0

Do końca sierpnia 2019 r. zmodernizowane zostanie boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stryszawie Górnej. Gmina Stryszawa otrzymała dofinansowanie na wyżej wymienione zadanie w wysokości 77 000,00 zł.

Stryszawa
1
25 kwietnia w leśnictwie Lachowice odbyło się wspólne sadzenie lasu w ramach akcji „1000 drzew na minutę".
Stryszawa
9
Wójt Gminy Stryszawa ogłasił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych w Gminie Stryszawa w związku z realizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszawa 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku”.
Stryszawa
0
25 kwietnia w Zespole – Szkolno- Przedszkolnym w Lachowicach odbył się II etap (Gminny) Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2019”.
Stryszawa
0
Eliza, Kaja i Maciej to nowi obywatele Gminy Stryszawa. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że są trojaczkami.
Stryszawa
0
28 marca 2019 podczas uroczystej sesji rady Gminy Stryszawa Wójt Gminy wraz z Radą Gminy nagrodzili znakomite wyniki stryszawskich zawodników.