Dodano dnia 08.03.2018, 14:31
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka przypomina o obowiązkach właścicieli i opiekunów psów

Każdy pies powinien posiadać identyfikator. Jest on dowodem wpisu do ewidencji. Psy bez numeru identyfikacyjnego będą uważane za bezpańskie i przewożone do schroniska dla zwierząt.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje, że do obowiązków właścicieli i opiekunów psów należą:

  • - sprawowanie właściwej opieki nad psami, a w szczególności nie pozostawianie ich bez dozoru oraz zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia miejsca przetrzymywania psów;
  • - zabezpieczenie nieruchomości przed wydostaniem się psów poza jej obręb;
  • - zarejestrowanie psa w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej;
  • - uiszczenie opłaty od posiadania psa w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego.


Z obowiązku ponoszenia opłat od posiadania psów zwolnione są osoby:

  • - niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • - w wieku powyżej 65 lat prowadzące jednoosobowo gospodarstwo domowe;
  • - prowadzące gospodarstwo rolne - podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.


Rejestracji psa dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19.
 

Wpis do rejestru obejmuje dane: imię i nazwisko właściciela psa, adres, nr identyfikacyjny nadany psu.

Po dokonaniu wpisu, właściciel otrzymuje znaczek identyfikacyjny, który należy przymocować do obroży zwierzęcia. Właściciele psów zwolnieni z ponoszenia opłat,      po zgłoszeniu zwierzęcia do ewidencji psów i udokumentowaniu prawa do zwolnienia z opłat, otrzymują identyfikator bezpłatnie. Identyfikator jest dowodem wpisu do ewidencji. Psy bez numeru identyfikacyjnego będą uważane za bezpańskie i przewożone do schroniska dla zwierząt.

W roku 2018 opłata od psa wynosi 40 zł. Wydawane identyfikatory mają wygrawerowaną nazwę miasta, rok wydania i numer ewidencyjny. Wprowadzona kilka lat temu rejestracja psów i wydawane identyfikatory, pozwalają na  szybkie odnalezienie właścicieli zaginionych psów.

Reklama

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image