Dodano dnia 22.07.2017, 00:50
Drugi dzień protestów przed Sądem Rejonowym

W piątek o godz. 21 po raz drugi zebrano się przed Sądem Rejonowym w Suchej Beskidzkiej, aby zaprotestować przeciw zmianom w ustawie o Sądzie Najwyższym przegłosowanym wczoraj w Sejmie. Dzisiaj tematem zajmowali się Senatorowie. Podobnie jak w pozostałych miastach w Polsce, w których odbyły się dzisiaj protesty, również w Suchej pojawiły się apele o weto prezydenta.

W piątek po burzliwych dyskusjach i przegłosowaniu w Sejmie, ustawą o Sądzie Najwyższym zajęli się senatorowie. Posiedzenie Senatu wznowiono kilka godzin po zakończeniu prac komisji, która mimo ekspertyzy tamtejszego Biura Legislacyjnego – to uznało ustawę za niekonstytucyjną i rekomendowała 17 poprawek – zaopiniowała ustawę pozytywnie, bez żadnych zmian.

W ustawie duże kontrowersje budzi nadanie Sądom nowej funkcji, czyli stanie na straży sprawiedliwości społecznej. Różnica między sprawiedliwością a sprawiedliwością społeczną jest dość duża. Czym jest więc sprawiedliwość społeczna?
Sprawiedliwość społeczna nabrała na znaczeniu w trakcie rewolucji we Francji pod koniec XVIII w., a następnie w państwach komunistycznych. Jest ona uważana za karykaturę sprawiedliwości. Przez znawców tematu służy usprawiedliwieniu aktów niesprawiedliwości i bezprawia. Według osób komentujących nową ustawę, proponowane przez posłów wprowadzenie sprawiedliwości społecznej do orzecznictwa sądowego pokazuje, jak głębokie spustoszenie wywołał w polskich elitach politycznych komunizm.

Na dzisiaj były zaplanowane kolejne protesty w całym kraju, wyrażające sprzeciw społeczeństwa. Przed Sądami w różnych miastach w Polsce zebrali się ludzie i ze świecami lub zniczami w dłoniach wspólnie skandowali słowa skierowane do prezydenta, aby skorzystał ze swojego prawa do zawetowania kontrowersyjnej ustawy.

Przypomnijmy, że wczoraj na stronie internetowej Sądu Najwyższego pojawił się w czwartek komunikat z apelem pracowników Sądu Najwyższego:
"Wniesiony do Sejmu i aktualnie procedowany projekt ustawy o Sądzie Najwyższym wzbudzający tak wiele zastrzeżeń i emocji, w przypadku rozwiązań dotyczących sędziów Sądu Najwyższego, dotyczy także nas 321 pracowników Sądu Najwyższego: asystentów, urzędników sądowych, pracowników administracyjnych i obsługi, których procedowany projekt pozbawia jakichkolwiek praw pracowniczych gwarantowanych w Konstytucji RP, Kodeksie pracy, przez standardy europejskie, a także MOP, w tym prawo do ochrony zatrudnienia, prawo do okresu wypowiedzenia, prawo do odprawy z tytułu zwolnień, podstawa leży po stronie pracodawcy, a także prawo do równego traktowania. Jesteśmy grupą nie należącą do żadnego związku zawodowego ani organizacji - piszą pracownicy SN. "Zgodnie z art. 90 § 2 poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 1727) ′nowy′ Pierwszy Prezes SN, w terminie 3 miesięcy od dnia objęcia stanowiska, „może przedstawić Szefowi Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego, członkom Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego niebędących sędziami oraz pracownikom Sądu Najwyższego niebędących sędziami zatrudnionym na podstawie przepisów dotychczasowych, nowe warunki pracy i płacy” a w razie nieprzedstawienia takich warunków „stosunek pracy tych osób, rozwiązuje się z upływem tego terminu”.

Przed Sądem Rejonowym w Suchej Beskidzkiej pojawiło się zdecydowanie więcej osób niż w czwartek. Podczas przemówień podkreślano fakt wielkiej rangi Konstytucji, a próby jej przekształcenia oraz wprowadzanie w takim trybie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym zdaniem zebranych przypomina czasy słusznie minione.

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image