Dodano dnia 22.05.2020, 07:39
PAKIET MEDYCZNY dla ZOZ w Suchej Beskidzkiej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej  w dniu 5 maja 2020 r. przystąpił do realizacji projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny.

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.
Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:
- zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,
- zakup środków ochrony osobistej,
- zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną,
- zakup odczynników oraz materiałów medycznych,
- zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji,
- zakup testów na obecność koronawirusa SARS -CoV-2,
- zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych,
- finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii.


Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:

- mieszkańcy województwa małopolskiego,
- osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego,
- personel medyczny.


W ramach przedmiotowego projektu ZOZ w Suchej Beskidzkiej zostanie doposażony w:

- przewoźny aparat RTG
- kardiomonitor anestezjologiczny (z modułem hemodynamicznym)
- respirator
- echokardiograf
- bronchoskop (intubacyjny przenośny, bateryjny)
- bronchoskop (diagnostyczny)
- aparat do oznaczanie koronawirusa metodami genetycznymi/molekularnymi wraz z niezbędnym wyposażeniemtowarzyszącym (w tym również 100 testów diagnostycznych)
- ambulans z wyposażeniem w sprzęt medyczny, łączności i informatyczny w standardzie PRM


Łączna wartość projektu: 1 743 220,00 zł


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
.

źródło: ZOZ Sucha Beskidzka
foto: Archiwum

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image