Dodano dnia 07.06.2018, 07:22
Po wieloletnich mediacjach Gmina przejęła grunt pod ul. T. Nieszczyńskiej

Pomiędzy właścicielem działek przejętych pod drogę oraz Gminą Sucha Beskidzka zawarte zostało porozumienie. Po przejęciu działek, Gmina bez zbędnej zwłoki przystąpiła do remontu ulicy T. Nieszczyńskiej.

Gmina Sucha Beskidzka na mocy decyzji Starosty Suskiego z dnia 19 lipca 2013 r. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa i przebudowa drogi gminnej – ulicy T. Nieszczyńskiej, stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych: nr 9467/1 oraz nr 9466/1.

 

Jednakże z uwagi na ciągnące się latami postępowania odwoławcze od  decyzji starosty do wszystkich instancji, grunt nie został przejęty przez Gminę, ani nie było możliwości ustalenia i wypłacenia odszkodowania.

 

Po wielokrotnie wznawianych mediacjach, w dniu 02 maja 2018 r. pomiędzy właścicielem działek przejętych pod drogę oraz Gminą Sucha Beskidzka zawarte zostało porozumienie, a następnie w dniu 21 maja umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego, które mają doprowadzić do zakończenia trwającego od wielu lat procesu regulacji stanu prawnego gruntu pod ul. T. Nieszczyńskiej.

 

W wyniku dokonanych ustaleń Gmina w zamian za zajęty pod drogę teren przekaże w terminie do 31 grudnia 2018 roku część sąsiedniej działki o takiej samej powierzchni. Ponadto obie strony zakończą toczące się postępowania sądowo administracyjne i zrzekną się wszelkich roszczeń związanych z nimi.

Po przejęciu działek, Gmina bez zbędnej zwłoki przystąpiła do remontu ulicy T. Nieszczyńskiej.

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image