Dodano dnia 04.07.2018, 09:47
Przy suskiej podstawówce ruszyła budowa nowoczesnego boiska

Od nowego roku szkolnego, uczniowie Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 w Suchej Beskidzkiej, będą mogli korzystać z wyremontowanego boiska sportowego.

Zamówienie publiczne na wykonanie remontu i przebudowy boiska sportowego przy Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 w Suchej Beskidzkiej prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie, tj. do 8 czerwca 2018 r. wpłynęła jedna oferta firmy RS Inwestycje Sp. z o.o. z Piaseczna. Cena brutto złożonej oferty wynosiła 333 278,57 zł. W toku postępowania, w ofercie zostały stwierdzone i poprawione omyłki w kosztorysie ofertowym, co spowodowało zwiększenie ceny o 934,57 zł.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 20 czerwca 2018 r. oferta złożona przez RS Inwestycje Sp. z o.o. została zaakceptowana za kwotę 334 213,14 zł., a umowę z wykonawcą Burmistrz Miasta zawarł 22 czerwca 2018 r.
Termin wykonania robót upływa 24 sierpnia 2018 r.
Inwestycja jest dofinansowana przez Województwo Małopolskie w kwocie 118 670 zł w ramach programu „Małopolskie boiska”.

Projekt "Małopolskie boiska" zakłada wymianę nawierzchni urazogennych: żużlowych, betonowych, asfaltowych, z kostki brukowej, na już istniejących przyszkolnych boiskach sportowych do gier małych lub w miejscach, które będą przekształcone w boiska,  na nawierzchnie bezpieczne poliuratanowe tzw. polipropylenowe wraz z uzupełnieniem boisk (o ile zachodzi taka konieczność) o nowe bramki, siatki, kosze i piłkochwyty.
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image