Dodano dnia 14.05.2018, 12:55
Sucha Beskidzka: 670 metrów nowej nawierzchni asfaltowej

Nowa nawierzchnia asfaltowa została położona na ulicy Podksięże i na części ulicy Błądzonka w Suchej Beskidziej.

Zamówienie na przebudowę dróg wewnętrznych prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiot zamówienia składał się z trzech części. W wyznaczonym terminie, tj. do  6 kwietnia 2018 r. wpłynęły trzy oferty, z których jedna obejmowała wszystkie trzy części zamówienia, natomiast dwie pozostałe oferty dotyczyły wyłącznie części III. Ceny brutto złożonych ofert: część I (przebudowa odcinka ul. Podksięże) – 35 964,28 zł, część II (przebudowa ul. Podksięże – Starostówka) – 15 654,39 zł, cześć III (przebudowa odcinka ul. Błądzonka) – najtańsza: 122 442,13 zł, a najdroższa 165 594,90 zł.


W dniu 17 kwietnia 2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu Burmistrz Miasta wybrał ofertę, złożoną przez PRDM Wadowice Sp. z o.o. z Barwałdu Dolnego, obejmującą wszystkie trzy części zamówienia. Ceny brutto wybranej oferty wynoszą: część I– 35 964,28 zł, część II– 15 654,39 zł, cześć III – 122 442,13 zł. Umowy z wybranym wykonawcą zostały zawarte w dniu 24 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na łącznej długości ok. 670 metrów, została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa.

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image