Dodano dnia 21.01.2022, 14:31
Sucha Beskidzka: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022
W związku z przystąpieniem Gminy Sucha Beskidzka do realizacji resortowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022", Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej zaprasza osoby zainteresowane otrzymaniem tego rodzaju wsparcia do kontaktu pod numerem telefonu 33 874 95 57 lub osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. Mickiewicza 19, pokój nr 13 (budynek Urzędu Miasta).
Nabór do Programu prowadzony jest w okresie od 20 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. lub do czasu wyczerpania miejsc.

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 508.776,00 zł.

Celem programu jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.


Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.


Więcej informacji o programie pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022"

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image