Dodano dnia 10.05.2018, 09:11
Sucha Beskidzka: Bezpłatne szkolenia i darmowe tablety dla seniorów

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zaprasza mieszkańców  Miasta, którzy ukończyli 65 lat do udziału w projekcie „Małopolski e-Senior”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

Projekt „Małopolski e-Senior” będzie realizowany na terenie Miasta Sucha Beskidzka przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

 

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

 • -ukończyła 65 lat,
 • -mieszka na terenie Miasta Sucha Beskidzka.

 
W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności.

Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy  i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • -Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
 • -Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • -Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • -Skype – bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
 • -Facebook – serwis społecznościowy
 • -Aktywność obywatelska online
 • -Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • -Podstawy obsługi edytora tekstu
 • -Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • -Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 • -Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • -Sprawy codzienne a Internet
 • -Potrzeby duchowe a Internet
 • -Zarządzanie swoimi finansami
 • -Rozrywka z Internetem

 

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia  do dnia 30 maja 2018 r. wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej (pok. nr 13 na parterze Urzędu Miasta ), od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: od poniedziałku do środy oraz w piątek od 7:30 – 15:30, czwartek 9:00 – 17:00.

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej koordynujący projekt pomoże w przygotowaniu dokumentów i udzieli wszelkich informacji osobiście lub telefonicznie pod numerem 33 874 95 25.

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image