Dodano dnia 06.03.2018, 16:17
Sucha Beskidzka: Kolejne rejony miasta zostały skanalizowane

W Suchej Beskidzkiej przybyło ponad 1,4 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja miasta wynosi ok 90%, co w warunkach górskich i silnie rozproszonej zabudowy, jest doskonałym wynikiem.

Firma BUDROST ze Stryszawy zakończyła realizację robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej Zasypnica-Jony w Suchej Beskidzkiej. Zakres prac obejmował wykonanie rurociągu o łącznej długości ok 735 m, co umożliwi odbiór ścieków z 14 budynków mieszkalnych.

W związku z nieterminową realizacją zadania, na podstawie zapisów umowy, wykonawcy prac zostały naliczone kary pieniężne w wysokości 10.225,16 zł.

Koszt przeprowadzonych robót po potrąceniu kar to kwota 217 000,72 zł z czego 175 445,00 zł pochodzi z pożyczki przyznanej gminie w roku ubiegłym na warunkach preferencyjnych przez WFOŚiGW w Krakowie.


Ta sama firma zakończyła także realizację robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jędrzejaki w Suchej Beskidzkiej. Zakres prac obejmował wykonanie rurociągu o łącznej długości ok. 710m, co umożliwi odbiór ścieków z 18 budynków mieszkalnych.
W związku z nieterminową realizacją zadania, na podstawie zapisów umowy, wykonawcy prac zostały naliczone kary pieniężne w wysokości 16 578,86 zł. Koszt przeprowadzonych robót po potrąceniu kar to kwota 204 472,64 zł z czego 165 316,13 zł pochodzi z pożyczki przyznanej gminie w roku ubiegłym przez WFOŚiGW w Krakowie.

Reklama

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image