Dodano dnia 30.11.2021, 14:46
Sucha Beskidzka: Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
We wtorek odbyła się XXXV sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka. W czasie obrad radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata będzie zależna od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i będzie stanowić  iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie wynosić 22,00 złote (obecnie 18 zł) za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, opłata będzie wynosić 55,00 złotych za jednego mieszkańca.

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszące 4 złote, będzie przysługiwało właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na której będzie zadeklarowany kompostownik przydomowy.

Nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, za każdy odebrany worek lub pojemnik o określonej pojemności będą wynosić:
1) 8,80 zł - o pojemności 60 litrów;
2) 11,70 zł - o pojemności 80 litrów;
3) 16,00 zł - o pojemności 110 litrów;
4) 17,50 zł - o pojemności 120 litrów;
5) 35,00 zł - o pojemności 240 litrów;
6) 52,50 zł - o pojemności 360 litrów;
7) 160,00 zł - o pojemności 1 100 litrów;
8) 920,00 zł - o pojemności 7 000 litrów.

Nowe stawki opłaty podwyższonej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, za każdy odebrany worek lub pojemnik o określonej pojemności, będą w następującej wysokości:
1) 22,00 zł - o pojemności 60 litrów;
2) 29,25 zł - o pojemności 80 litrów;
3) 40,00 zł - o pojemności 110 litrów;
4) 43,75 zł - o pojemności 120 litrów;
5) 87,50 zł - o pojemności 240 litrów;
6) 131,25 zł - o pojemności 360 litrów;
7) 400,00 zł - o pojemności 1 100 litrów;
8) 2300,00 zł - o pojemności 7 000 litrów.

W trakcie sesji radni ustalili także ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości, albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Nowa stawka będzie wynosić 200 zł (obecnie 150 zł), a jeżeli właściciel nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata będzie wynosić 500 zł.

Nowe stawki będą obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 r.
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image