Dodano dnia 30.08.2019, 16:02
Sucha Beskidzka: Przesunie się w czasie budowa nowej drogi

Miasto odkłada na przyszły rok budowę 140-metrowego odcinka drogi, który miał połączyć dwie ulice. Wstępnie szacowano, że inwestycja będzie kosztować około 1,1 mln złotych. Jak się okazało po przeprowadzonych przetargach, najtańsza złożona przez firmę budowlaną oferta na wykonanie tego zadania, była wyższa o ponad 500 tys. złotych.

W ogłoszonym 26 czerwca 2019 r. trzecim przetargu nieograniczonym na  budowę odcinka drogi, który miał połączyć ulicę Kościelną od strony siedziby Starostwa Powiatowego z ulicą Szpitalną, wpłynęła jedna oferta, której cena wyniosła 1 623 600,26 zł.

Dla przypomnienia wartość uzyskanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to 548 469,00 zł.

Realizacja zadania za cenę wskazaną w złożonej ofercie wiązałaby się z koniecznością zwiększenia wkładu własnego Gminy Sucha Beskidzka oraz Powiatu suskiego do kwoty 1 075 131,26 zł, co na obecnym etapie realizacji budżetów obu jednostek samorządowych nie jest możliwie.

W związku z tym Burmistrz Miasta podjął decyzję o unieważnieniu przetargu i rezygnacji z realizacji przedmiotowej inwestycji w roku bieżącym. Zadanie to zostało zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020.Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image