Dodano dnia 31.12.2020, 09:22
Sucha Beskidzka: Rada Miasta uchwaliła budżet na rok 2021
30 grudnia, Rada Miasta Sucha Beskidzka jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na rok 2021, a tym samym w pełni poparła przyjęte w nim kierunki rozwoju miasta, nakreślone przez Burmistrza Miasta Stanisława Lichosyta, który przedłożył jej projekt. Analiza dochodów, a przede wszystkim wydatków jednoznacznie wskazuje, że budżet jest ambitny i ma charakter prorozwojowy, bo kolejny rok z rzędu gro środków przeznaczono na inwestycje.
Zanim radni pochylili się nad projektem uchwały budżetowej został on wnikliwie przeanalizowany na wspólnym posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Sucha Beskidzka. – Otrzymaliśmy szczegółowe analizy i informacje. Budżet jest spójny i odzwierciedla potrzeby miasta. Budżet jest proinwestycyjny. Połączone komisje pozytywnie go zaopiniowały – podsumował na dzisiejszej Sesji Rady Miasta posiedzenie połączonych komisji Adam Leśniak, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta. Zanim radni przystąpili do głosowania przewodniczący Rady Miasta Krystian Krzeszowiak podkreślił, że część oświatowa subwencji ogólnej przyznana z budżetu państwa na rok 2021 jest o około 340 tys. zł mniejsza niż na rok 2020 (na rok 2020 wynosiła 9 229 590,00 zł, a na rok 2021 zaledwie 8 972 351,00 zł). – Których nauczycieli mamy zwolnić, których przedmiotów nie uczyć. Pojawia się pytanie dlatego subwencja jest mniejsza – mówił Krystian Krzeszowiak.

W roku 2021 planowane dochody wynoszą 50 745 052,57 , a wydatki 49 575 882,57 zł, z których 43 290 589,19 zł to wydatki bieżące, a kwotę aż 6 285 293,38 zł stanowią wydatki inwestycyjne. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu na kwotę 1 169 170,00 , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Po stronie wydatków budżetowych wynoszących 49 575 882,57 zł największą pozycją jest dział „Oświata i wychowanie”, która wynosi  14 535 714,00 zł, co oznacza, że do otrzymanej przez Gminę subwencji oświatowej ta z własnych dochodów dołoży kwotę 5,6 mln zł. Kolejnymi działami pod względem ilości środków zaplanowanych do wydania są „Rodzina” oraz „Pomoc społeczna” – łącznie 13 115 336 zł i „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 8 183 354,20 zł.

Kwota 6 285 293,38 zł jaką zarezerwowano na wydatki majątkowe, czyli na inwestycje stanowi 13% wszystkich planowanych wydatków. Wśród nich najwięcej środków – ponad 2,7 mln zł przeznaczono na przedsięwzięcia proekologiczne. W planach na rok 2021 jest kontynuacja programu z zakresu ochrony powietrza - Stop Smog, czyli termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – prawie 1,4 mln zł, budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kamienne – 731 tys. zł, dotacje celowe na wymianę starych pieców węglowych– 253 tys. zł, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa studni głębinowych – 250 tys. zł. Ponad 1,1 mln zł wyniosą wydatki na budowę, remonty i modernizację dróg i chodników. Zaplanowano między innymi i modernizację ulic Kolejowej, Starzeńskiego i Stokowej, a także fragmentu chodnika przy ul. Zasypnica. W przyszłym roku przewidziano również dalszą rewitalizację centrum sportu Babia Góra, głównie kontynuacja budowy obiektu zaplecza sportowego, (800 tys. zł), rewitalizację rynku (400 tys. zł), a także prace renowacyjne obiektów zabytkowych  (łącznie 200 tys.). 250 tys. zł wyniesie dofinansowanie do zakupu samochodu przez OSP Sucha Miasto.

Projekt budżetu jest analizowany nie tylko przez Radę Miasta i jej komisje państwo, ale także przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Tam analizowana jest wiarygodność przyjętych dochodów oraz wydatki, które są konieczne, by miasto prawidłowo funkcjonowało. Oczywiście opinia jest pozytywna. Innej się nie spodziewałem – rozpoczął podsumowanie przedłożonego budżetu Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt. Wspomniał, że budżet na rok 2021 nie mógł być tak duży, jak na rok 2020, co jest zrozumiałe. Wszak nie co roku realizuje się tak ogromną, a tym samym kosztowną inwestycję jaką była budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy’ego Wildera. – Budżet na rok 2021 jest również nakierowany na rozwój i to pomimo ogromnego wysiłku jakim była budowa Centrum Kultury i Filmu. Przeznaczamy na inwestycje ponad 6 mln zł i zapewne  nie jest to ostatnie słowo. Chcemy w ciągu roku pozyskać środki zewnętrzne, by wydatki inwestycyjne były jeszcze większe. Nie planuję zaciągania kredytu, a tylko preferencyjną pożyczkę z funduszu ochrony środowiska na budowę kanalizacji. Wyjątkiem będzie sytuacja jeśli będą potrzebne środki na wkład własny i nie będziemy mieli możliwości przeznaczenia na niego własnych dochodów – powiedział burmistrz, podkreślając, że w Gminie od lat kładzie się duży nacisk na ochronę środowiska i w roku 2021 będzie podobnie.

Stanisław Lichosyt skomentował również fakt przyznania Gminie Sucha Beskidzka niższej subwencji oświatowej niż na rok 2020. – Stosowane algorytmy podziału subwencji są celowo tak konstruowane, aby nikt, nic nie wiedział. Parlament przeznacza jakąś ogólną kwotę na oświatę , a ta jest następnie dzielona pomiędzy samorządy w sposób, który nie ma nic wspólnego z faktycznymi kosztami jakie ponosimy. Na przykład od września tego roku wzrosły płace nauczycieli o ponad 6%. Tak więc w tym roku większe środki na ten cel były wypłacane tylko przez cztery miesiące, ale już w 2021 roku skutki podwyżek będą przez cały rok. Tymczasem gmina otrzymuje niższą subwencję, choć nie ubyło nam nauczycieli, ani uczniów. Jedyne co pozostaje , to liczyć, że w ciągu roku nastąpi opamiętanie i wysokość subwencja zostanie uzupełniona. Niemniej, aby zapewnić finansowanie bieżących kosztów oświatowych, musieliśmy przy takiej wysokości subwencji przeznaczyć aż ponad 5,6 mln zł z własnych dochodów. Za te pieniądze można byłoby m. in. stworzyć lepsze warunki dla uczniów i nauczycieli utrzymując np. w lepszym stanie budynki oświatowe.– podzielił się odczuciami burmistrz Lichosyt.  

źródło: UM Sucha Beskidzka
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image