Dodano dnia 13.10.2021, 09:45
Sucha Beskidzka: Trwa nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej jeszcze tylko do 20 października br. prowadzi nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022. Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:
 1. 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym lub
  • o stopniu umiarkowanym, lub
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:
 • - wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu
 • - wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • - załatwianiu spraw urzędowych;
 • - korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • - zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków. Gmina składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 22 października 2021 r.
W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej przeprowadza wstępną diagnozę zapotrzebowania mieszkańców Gminy Sucha Beskidzka na usługi asystenta. Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej, w siedzibie Ośrodka przy ul. Mickiewicza 19 lub pod numerem telefonu 33 874 95 57, do dnia 20 października 2021 r. do godz. 15.30.


Więcej informacji: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image