Dodano dnia 13.02.2020, 10:50
Sucha Beskidzka wśród najlepszych gmin w Polsce!
Gmina Sucha Beskidzka w dalszym ciągu klasyfikowana jest wśród najlepiej rozwijających się miast w Polsce.

W ogólnopolskim rankingu zrównoważonego rozwoju gmin, opracowanym przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z Sejmową Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska", Sucha Beskidzka po raz ósmy została sklasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich miast. Ranking swym zakresem obejmuje wszystkie 2479 jednostek gminnych i opiera się na analizie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych sprawozdań uwzględniających 15 wskaźników z trzech zasadniczych obszarów rozwoju jednostek samorządowych: gospodarczego, społecznego oraz ochrony środowiska.

Podstawą Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST, opracowanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka były m.in. takie wskaźniki jak: wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca, procentowa wysokość dochodów własnych w budżecie gminy, liczba miejsc pracy na 1000 mieszkańców, wydatki na transport i łączność per capita, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców.
Ponadto analizie poddawane są m.in. napływ i odpływ ludności, procent ludności objętej usługami wodociągowymi, kanalizacyjnymi oraz oczyszczalni ścieków. Zestawienie jest prezentacją dynamiki rozwoju miast i gmin w Polsce oraz analizą głównych czynników, które mają na to największy wpływ.
Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, łącznie 2479 jednostek samorządowych, a materiałem źródłowym oceny są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego z tzw. Banku Danych Lokalnych. Klasyfikacja odbywa się więc bez żadnego udziału samorządów i jest prowadzona oddzielnie dla miast na prawach powiatu, gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich, a wyniki odzwierciedlają w sposób wiarygodny i przekrojowy rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów.

Organizatorzy rankingu zaznaczają, że szansę na końcowy sukces mają jedynie te władze lokalne, które racjonalnie wykorzystują gminne zasoby i dysponują wieloletnimi planami na rozwój. – Cieszy fakt, że już po raz jedenasty możemy wspierać tę jakże ważną inicjatywę. Jestem pełen uznania dla konsekwentnej realizacji działań mających na celu promocję samorządów, które najlepiej realizują swoje zadania i są liderami w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Przyznają Państwo, że opracowanie rankingu klasyfikującego wszystkie polskie samorządy w oparciu o 15 różnych zmiennych GUS, obrazujących rozwój gospodarczy, to praca iście benedyktyńska – mówił podczas ogłaszania wyników rankingu w sejmie Andrzej Czernek, wiceprezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego – jeden z współorganizatorów.

Tegoroczne zestawienia i wyniki rankingu są optymistyczne i mogą cieszyć tym bardziej, że Sucha Beskidzka już po raz ósmy z rzędu jest sklasyfikowana przez niezależne gremia w pierwszej dziesiątce najlepiej rozwijających się miast w naszym kraju. Więc to nie jest przypadek, można śmiało powiedzieć, że  systematyczny i zrównoważony rozwój miasta ma charakter trwały.

Warto podkreślić, że na listach pierwszych dziesiątek gmin w poszczególnych kategoriach nie ma żadnej innej miejscowości z województwa małopolskiego.

 

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego

10 czołowych samorządów w kategorii gmin miejskich 

 

1 Krynica Morska 

2 Karpacz 

3 Świeradów-Zdrój 

4 Łeba 

5 Wysokie Mazowieckie

6 Stalowa Wola

7 Lubawa 

8 Sucha Beskidzka 

9 Złotów

10 Mielec

źródło: UM Sucha Beskidzka

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image