Dodano dnia 29.08.2019, 15:12
Suski szpital otrzymał nagrodę za skuteczne i szybkie leczenie udarów

Oddział Neurologiczny z Pododziałem Udarowym w szpitalu w Suchej Beskidzkiej otrzymał diamentowy certyfikat Andels.

Certyfikat nadawany jest przez Europejskie Towarzystwo Udarowe w ramach projektu Angels. Jest to projekt międzynarodowy, którego główną ideą jest poprawa jakości opieki nad pacjentami z udarem mózgu. Nagrody są przyznawane raz na kwartał i mają trzy stopnie: najwyższy - diamentowy, platynowy oraz złoty.
Ocenie poddawane są  następujące dane terapeutyczne: wskaźnik chorych przyjętych do leczenia w czasie krótszym niż 45 lub 60 minut, % leczonych trombolitycznie, czas podania leku od chwili przyjazdu do szpitala, % chorych poddawanych neuroobrazowaniu, wskaźnik chorych poddanych badaniu dysfagii, % chorych, którym w profilaktyce wtórnej zalecono leki p/płytkowe i p/zakrzepowe.

Przedstawiciele Angels w ramach projektu udzielają wsparcia merytorycznego związanego z organizacją i wdrażaniem standardu postępowania. Chodzi o to, by chory z objawami udaru mózgu jak najszybciej trafił do ośrodka, który jest w stanie zapewnić mu dostęp do pełnej diagnostyki jak i nowoczesnych metod leczenia. Wdrażanie nowoczesnych procedur postępowania obniża śmiertelność oraz poziom niesprawności po udarze.

Właśnie dzięki wdrożeniu wiele udoskonaleń w organizacji pracy średni czas, jaki mija od momentu, kiedy chory przekroczy próg suskiego szpitala do momentu podania leku, udało się skrócić do 34 minut. To wynik dwa razy lepszy niż średnia krajowa. Przeciętny czas reakcji i rozpoczęcia leczenia udarów w polskich szpitalach wynosi ok. 60-75 minut.

Lek, który rozpuszcza zakrzep można podać do 4,5 godziny po udarze, czasem do 6 godzin. Im szybciej, tym większa szansa dla pacjenta na wyleczenie. Jeśli otrzyma go do 1 godziny, wówczas 1 z 2-3 pacjentów ma szansę być całkowicie zdrowy, jeśli w 4 godzinie, wówczas 1 na 14 pacjentów. Stąd tak ważny jest czas.

W imieniu inicjatywy projektu Angels, certyfikat dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej wręczył Mateusz Stolarczyk – konsultant na Europę Centralną i Wschodnią.Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image