Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 09.01.2024, 09:58
Trwa nabór wniosków do programu „Ciepłe mieszkanie”.
Samorząd Suchej Beskidzkiej od lat podejmuje działania na rzecz poprawy jakości powietrza, między innymi udzielając mieszkańcom dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. Właściciele wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych mogą do 16 lutego br. złożyć w Urzędzie Miasta wniosek o dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Dofinansowanie można otrzymać na wymianę źródła ciepła oraz stolarki okiennej lub drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Program „Ciepłe mieszkanie” realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który udostępnia środki na ten cel funduszom wojewódzkim. Jednak wnioski od mieszkańców przyjmowane są przez samorządy gminne.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (budynek mający wydzielone fizycznie co najmniej trzy lokale) wynikający z: prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu, chcąca wymienić nieefektywne i nieekologiczne źródło ciepła na nowe. W tym miejscu należy podkreślić, że likwidacja tzw. kopciucha jest obowiązkowym elementem Programu. Dopiero spełnienie tego warunku umożliwia otrzymanie dofinansowania na pozostały zakres prac.

Program przewiduje trzy poziomy dofinansowania. Wsparcie na poziomie podstawowym mogą otrzymać osoby o rocznych dochodach nieprzekraczających kwoty 135 tys. zł. W tym przypadku dotacja wynosi do 35% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 19 tys. zł na jeden lokal mieszkalny. Dofinansowanie na poziomie podwyższonym przysługuje gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, a maksymalna wysokość dotacji wynosi do 65% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 29,5 tys. zł. Poziom najwyższy dofinansowania obejmuje osoby o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczającym 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub posiadającej ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” można składać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, pok. 33 (I piętro), tel. 33 874-95-52.

żródło: UM Sucha B.
Więcej informacji z regionu znajdziesz tutaj (Kliknij logo):
malopolskainfo24.pl

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image