Dodano dnia 06.10.2021, 19:30
Uroczysta inauguracja jubileuszowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
Niezwykle podniosły charakter miała sobotnia (2 października) uroczysta inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. W tym roku mija bowiem 20 lat od rozpoczęcia przez uczelnię działalności.
W połowie lat dziewięćdziesiątych minionego wieku dostrzeżono konieczność przygotowania kadr dla turystyki w naszym regionie.  W rezultacie w 1995 roku w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Suchej Beskidzkiej powstało Policealne Studium Turystyki, którego dyrektorem została Maria Grzechynka, a opiekę naukową sprawował dr Krzysztof Borkowski, ceniony wykładowca krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Wielu absolwentów Studium chciało kontynuować naukę na poziomie akademickim. Barierą były finanse i brak miejsc w uczelniach państwowych. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom z inicjatywy Marii Grzechynki rozpoczęto starania o utworzenie Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Opracowano nowatorskie programy studiów, zapewniono wysokiej klasy kadrę dydaktyczną i infrastrukturę.

2 lutego 2001 roku WSTiE została wpisana do rejestru szkół wyższych. Rektorem został jeden z najwybitniejszych polskich prawników, były Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Janusz Sondel, kanclerzem – Maria Grzechynka, a dziekanem – dr Krzysztof Borkowski. 6 października po raz pierwszy w Suchej Beskidzkiej zabrzmiało Gaude Mater Polonia, a 350 studentów rozpoczęło studia na specjalnościach: obsługa ruchu turystycznego oraz public relations i komunikacja społeczna.

Do początków działalności uczelni oraz jej rozwoju wróciła w swoim okolicznościowym wystąpieniu kanclerz Maria Grzechynka. Mówiąc o zasługach jakie dla uczelni ma prof. Janusz Sondel nie potrafiła ukryć wzruszenia wynikającego z faktu, że od czterech lat nie ma go już wśród nas. Obecnie rektorem WSTiE jest dr Marek Łabaj, na którego ręce gratulacje i życzenia złożył między innymi Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka . Podkreślił, że Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii dynamicznie reaguje na zmiany społeczno-gospodarcze i aktualne potrzeby rynku pracy. Miarą sukcesu jaki osiągnęła są wysokie lokaty zajmowane rokrocznie w ogólnopolskich rankingach uczelni o profilu praktycznym, kształcących w Polsce kadry dla turystyki, a jej absolwenci są cenionymi specjalistami na rynku pracy. Dzięki temu Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii szybko stała się wyznacznikiem kierunków rozwoju, budując mocną i wiarygodną markę, przynosząc zarazem prestiż miastu, którego jest bardzo ważną częścią.

Szczególne gratulacje i słowa uznania Burmistrz Miasta skierował do Pani Kanclerz Marii Grzechynki, która jest promotorką tego dzieła od samego początku. Dzięki jej ogromnej determinacji, konsekwencji w działaniu, otwartości na świat, umiejętności nawiązywania kontaktów i wielkiej odwadze, Uczelnia utrzymuje silną pozycję na rynku edukacyjnym. Nigdy nie brakuje jej pomysłów, a wprowadzane przez nią innowacyjne rozwiązania gwarantują ciągły rozwój Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii.

Uroczystość swoim występem uświetnił Zespół Muzyki Dawnej im. Gaspare Castiglione, działający przy Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej. Wyjątkowy wykład „Inteligencja roju – ciekawe algorytmy inspirowane naturą” wygłosił prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski, wykładowca krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

źródło: UM Sucha Beskidzka
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image