Z OSTATNIEJ CHWILI
Powiatsuski24.pl zaprasza na naszą partnerską stronę - MalopolskaInfo24.pl po więcej informacji z regionu, a także InfoOnline24.pl po więcej informacji z Polski. Znajdziesz nas na Facebooku!
Dodano dnia 12.09.2023, 10:01
Urząd Miasta Sucha Beskidzka przyjazny osobom z niepełnosprawnościami.
Na przestrzeni lat samorząd miasta podejmował liczne przedsięwzięcia, które miały ułatwić osobom z niepełnosprawnościami załatwianie bieżących spraw w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka. W ostatnich miesiącach zrealizowano zadanie grantowe „Przystosowanie budynku Urzędu Miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych".

Cel przedsięwzięcia była poprawa jakości i dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez zwiększenie dostępności architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych. Wewnątrz budynku wymieniono oświetlenie jarzeniowe na ledowe, zapewniające odpowiedni poziom naświetlenia. Dzięki temu osoby niedowidzące i słabowidzące mogą obecnie łatwiej poruszać się po urzędzie, a osoby niedosłyszące czytać z ruchu ust. Ponadto zlikwidowany został tzw. efekt migotania, co ma szczególne znaczenie dla komfortu i zdrowia osób z padaczką światłoczułą. W Biurze Obsługi Mieszkańców zainstalowana została natomiast pętla indukcyjna, która podniosła komfort obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, gdyż ułatwia im porozumiewanie się z pracownikami urzędu.

Dostępność cyfrowa Urzędu Miasta została zwiększona poprzez dostosowanie jej oficjalnej strony internetowej gminy do standardu WCAG 2.1. Zastosowane rozwiązania pozwalają między innymi na zwiększanie czcionki, ale również kontrastu, inwersji, monochromii i stosowanie szeregu innych ułatwień pozwalających osobom ze szczególnymi potrzebami na komfortowe i bezpieczne dla ich zdrowia zapoznawanie się z publikowanymi treściami.

Realizacja przedsięwzięcia „Przystosowanie budynku Urzędu Miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych" to koszt 37 454 zł, który w całości został pokryty z grantu pozyskanego przez samorząd miasta z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Żródło/foto: Um Sucha Beskidzka.

Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image